Vesti

Grupa 484 započela je program pružanja psihosocijalne podrške deci, ženama i roditeljima migrantima smeštenim u Centru za azil u Bogovađi. Svrha programa je da,...
Nakon pet organizovanih jednodnevnih seminara za studente društvenih i humanističkih nauka, na kojima se diskutovalo o literaturi iz oblasti obrazovanja i kritičke pedagogije, kao...
Grupa 484 poziva zainteresovane mlade istraživače/ice, postdiplomce društvenih i humanističkih nauka, da se prijave na program stipendiranog šestomesečnog boravka i istraživanja (fellowship) u našoj...
Grupa 484 uz podršku donatora CCFD-Terre Solidaire započela je 23.06.2016. distribuciju odeće migrantima i izbeglicama u zoni graničnih prelaza Kelebija i Horgoš I. Distribuciju...
U proteklih godinu dana, odnosno od juna 2015. godine do 15. juna 2016. godine, u Srbiji je registrovano 653.363 migranata i izbeglica. Među njima...

Obavezno pogledati

O Grupi

Dobrodošli na sajt Grupe 484

Grupa 484 je nevladina organizacija osnovana 1995. godine sa ciljem da podrži samoorganizovanje 484 izbeglih porodica, koje su bežeći iz Krajine od akcije hrvatske vojske “Oluja”, utočište našle u Srbiji. Po njima je organizacija dobila i ime. Osnivačica Grupe 484 je Jelena Šantić, primabalerina, pisac i humanista, koja je za svoj mirovni rad dobila nagradu Pax Christi International 1996. Godine.

Grupa 484 je od grupe entuzijasta koji su prvenstveno pružali humanitarnu, psihosocijalnu, pravnu i informativnu pomoć izbeglima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a zatim raseljenima sa Kosova i Metohije (od 1999.) i povratnicima iz Zapadne Evrope (od 2001.), postala strukturisana organizacija sa sistemskim pristupom problematici prisilnih migracija i migracija uopšte.

Saznajte više o nama »

Kontaktirajte nas

Svet u kome ljudi imaju jednake mogućnosti da ostvare svoja prava i potencijale, gde god to žele, živeći svoje etničke i kulturne različitosti