Конкурс за асистенте у настави Српског као нематерњег језика у основној школи у Прешеву


Група 484 објављује конкурс за пријем у радни однос двоје (2) асистената у настави српског језика и књижевности као нематерњег језика за рад у Основној школи „Ибрахим Кељменди“ у Прешеву, за период од десет (10) месеци у школској 2019/20 према пројекту под називом „Ангажовање и праћење рада асистената наставника српског као нематерњег језика у основним школама у Бујановцу и Прешеву” који финансијски подржава Европска унија преко програма ЕУ ПРО који спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

Општи услови:
1. Држављанство Републике Србије
2. Завршене студије (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) за наставника српског језика и књижевности по пропису који уређује високо образовање
3. Развијене комуникацијске вештине и вештине презентације
4. Спремност на живот и рад у мултиетничкој средини

Потребна документација:
1. Попуњен образац за пријаву на конкурс
2. Доказ о завршеном факултету из области студија српског језика (скенирана диплома или оверена копија диплома)
3. Мотивационо писмо (максимум једна страна)

Рок за пријаву је 25. 8. 2019. године.
Са кандидатима ће бити обављен интервју 27. августа 2019. године о чему ће селектовани кандидати бити благовремено обавештени.

Контакт особа: Ивана Сератлић, програмска асистенткиња; тел. 011/2660-972, мобилни: 062/88-63-603

За више информација преузмите текст КОНКУРСА

За пријаву преузмите ОБРАЗАЦ

EU-PRO-Logotypes-2


Podeli ovo