Sve vesti

Igmanska inicijativa, mreža nevladinih organizacija civilnog društva iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, raspisala je konkurs za predloge projekata. Program malih...
Група 484 објављује конкурс за пријем у радни однос шест (6) асистената у настави српског језика и књижевности као нематерњег језика за рад у...
U aprilu 2018, zajedno sa pozorišnom trupom Dah Teatar, otpočeli smo dramske radionice u Bogovađi namenjene omladini. Radionice se održavaju u OŠ „Mile Dubljević“...
Prva Škola o migracijama u 2018. godini, namenjena studentima i studentkinjama društvenih nauka, održana je 28-30. maja u Vrnjačkoj Banji. Škola o migracijama se realizuje...
U 2018. nastavili smo saradnju sa školama u Bujanovcu kroz seminar stručnog usavršavanja „Mi i oni drugi“. Seminar je predviđen za nastavnike društvenih i...
Grupa 484, u okviru projekta podržanog od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, u periodu od 01. do 02. februara 2018. godine organizovala je...
„Ne prolazi ulicom bez traga“ Krajem oktobra 2017, okupili smo srednjoškolsku stvaralačku družinu iz dve bujanovačke srednje škole, sa kojom smo se bavili otkrivanjem...
Olimpijski komitet Srbije u saradnji sa Grupom 484, Save the Children organizacijom i Opštinom Lajkovac organizovao je „Olimpijski čas” u sportskoj hali Ustanove za...
Sredinom 2017, započeli smo saradnju sa školama u Bujanovcu, i to kroz organizovanje vannastavnih i vanškolskih aktivnosti za đake i seminara za nastavnike. Prvi...
Nakon Subotice, zagovarali smo za prava i bolji položaj migranata i tražilaca azila, i podsticali saradnju i interkulturnu razmenu između Lozničana i ljudi koji...