Sve vesti

U okviru programa studentske prakse namenjene studentima lV godine Fakulteta političkih nauka, smera socijalni rad i socijalna politika, koje sprovodi Grupa 484, organizovane su...
Filmski festival „Slobodna zona“, Forum za lokalnu i regionalnu saradnju - FLORES i Grupa 484 organizovali su projekciju filma Želimira Žilnika „Destinacija Serbistan“, u...
U petak, 19. juna, zajedno sa studentima socijalnog rada koji u Grupi 484 obavljaju stručnu praksu i dugogodišnjim saradnicima: Đorđe Balmazović (umetnički kolektiv „Škart“),...
U periodu od 27. do 29. maja 2015. tim Grupe 484 organizovao je u Loznici i Banji Koviljači niz aktivnosti kojima su želeli pružiti...
U sredu, 22. aprila od 20h u Brankovoj ulici u centru Vranja, Grupa 484 i grupa srednjoškolaca i studenata iz Vranja koji su uključeni...
U četvrtak i petak (5. i 6. marta, 2015. godine) Grupa 484 organizovala je seminar „Migracije - savremeni migracioni tokovi i društvene teme koje...
Zajedničke aktivnosti Radne grupe za azil i migracije usmerene su ka poboljšanju statusa i tretmana tražilaca azila i iregularnih migranata, i uspostavljanju jasne migracijske...
U nedelju (01. Februara, 2015. godine), u večernjim časovima,  Grupa 484 i Forum za lokalnu i regionalnu saradnju (FLORES) organizovali su „Našu veliku kuhinju“...
Grupa 484 i Fabrika knjiga organizovali su trodnevni seminar “Humanistika u tranziciji” na Andrevlju (Fruška gora), od 18. do 20. oktobra. U radu seminara...
U Beogradu, 26. sеptеmbrа 2014.gоdinе u hоtеlu Меtrоpоl Palace održana je konferencija pod nazivom „Sistem azila i migracije: dve priče“. Оvај skup bio je...