Bazar hummus party u Banji Koviljači

U petak, 19. juna, zajedno sa studentima socijalnog rada koji u Grupi 484 obavljaju stručnu praksu i dugogodišnjim saradnicima: Đorđe Balmazović (umetnički kolektiv „Škart“), Luka Knežević Strika (Belgrade Raw Collective), Snežana Skoko, umetnica i Ivana Bogićević Leko, pozorišni reditelj, Grupa 484 je organizovala druženje sa tražiocima azila i podelu garderobe pod nazivom “Bazar Hummus Party” u dvorištu ispred centra za smeštaj tražilaca azila u Banji Koviljači. Na bazaru je bila izložena garderoba, koju su azilanti mogli da razgledaju, isprobaju, odaberu i uzmu odevni predmet koji im je potreban i koji im se dopada.

Družeći se i razgovarajući uz muziku, čaj, kafu, sokove i mini posluženje u vidu hlebčića sa humusom, a koji su se mogli uzeti i za iftarsku večeru, želeli smo da podelu odevnih stvari učinimo humanijom, interaktivnom i zabavnijom.

Često se podela stvari koja stigne kao pomoć vrši na jedan nelagodan način, gde tražioci azila stoje u redovima i stvari biraju vadeći ih iz kesa i sa gomila. Ovakva raspodela čini stvari napetim i neprijatnim.

Zbog toga smo želeli da podelu garderobe učinimo prijatnijom, stvorivši atmosferu “bazara” gde su stvari klasifikovane i uredno složene na štenderima i na vešalicama.

Ovom akcijom želeli smo da obeležimo Svetski dan izbeglica i da ukažemo na simblički način na potrebu stvaranja humanijih politika prema tražiocima azila.

 

 

Projekat: Naše nove komšije –
unapređenje migracionih politika u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana;
PROACTION – Zaštita od diskriminacije tražilaca azila i dece bez pratnje
u migracijama
Cilj: Izgradnja poverenja i senzibilizacija lokalne
zajednice za razumevanje situacije u kojoj se nalaze tražioci azila i
migranti; Ojačati podršku domaćih OCD-a tražiocima azila i deci bez
pratnje u migracijama izgradnjom njihovih kapaciteta za prevenciju i
zaštitu od diskriminacije i kršenja ljudskih prava i kroz umrežavanje sa
nacionalnim i lokalnim institucijama.
Realizatori: Grupa 484 (Obrazovni program „Mi i oni drugi“ i Centar za migracije)
Podrška:
Fondacija za otoreno društvo Srbija, Delegacija Evropske unije u
Srbiji, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS

Podeli ovo