Beogradska deklaracija o razvoju socijalnog preduzetništva regiona zapadnog Balkana i Turske

Poziv organizacijama civilnog društva, socijalnim preduzećima i drugim zainteresovanim subjektima da potpišu Beogradsku deklaraciju o razvoju socijalnog preduzetništva regiona Zapadnog Balkana i Turske.

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva (KorSP) poziva organizacije civilnog društva, socijalna preduzeća i druge zainteresovane subjekte u Srbiji kao i u regionu da podrže Beogradsku deklaraciju o razvoju socijalnog preduzetništva regiona Zapadnog Balkana i Turske

KorSP duboko veruje da je našem regionu potreban novi model ekonomskog i društvenog razvoja, koji će biti pravičniji, inkluzivniji i održiviji. Svesni svoje građanske odgovornosti okupili smo se u našim zemljama, ali i regionalno povezali kroz usvajanje Beogradske deklaracije o razvoju socijalnog preduzetništva regiona Zapadnog Balkana i Turske, da bismo pozvali institucije Evropske unije, kao i institucije u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, da preuzmu odgovornost i aktivno deluju u cilju razvoja socijalnog preduzetništva.

Evropska komisija je usvajanjem Strazburške deklaracije u januaru ove godine prepoznala socijalno preduzetništvo kao biznis model 21. veka koji odgovara na finansijske, društvene, kulturne i ekološke potrebe zajednice.

Svesni važnosti priključivanja procesima usvojenim u Strazburškoj deklaraciji, Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva zajedno sa partnerima iz regiona definisala je Beogradsku deklaraciju o razvoju socijalnog preduzetništva regiona Zapadnog Balkana i Turske  koja je bazirana na principima Strazburške deklaracije.

Deklaracija će biti promovisana na Prvom regionalnom Forumu socijalnih inovacija, koji se bavi temom razvoja socijalnog preduzetništva u regionu, koji će biti održan 14. marta u Kulturnom centru Rex, u organizaciji Smart kolektiva i Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva.

U ime predstavnika civilnog sektora iz Albanije, BiH, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske, Beogradsku deklaraciju će na FSI-ju potpisati:

Juliana Hoxha, direktorka Partners Albania,

Dženan Šarić, menadžer projekata, Mozaik Foundation – Mozaik Social Enterprise BiH,

Zoran Stojkovski, direktor Center for Institutional Development – CIRa Makedonija,

Sefë Govori, finansijski menadžer, Forum for Civic Initiatives – FCI Kosovo,

Anto Janković, menadžer programa filantropije, Fund for Active Citizenship – fAKT, Crna Gora,

Aysegul Ekmekci, asistent programa socijalnih investicija, Third Sector Foundation, Turska

Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, ispred Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva.

 

Tekst Deklaracije na srpskom jeziku možete pročitati na ovom LINKU.

Pozivamo vas da nam se pridružite i date podršku inicijativi potpisivanjem Deklaracije na linku: http://belgradedeclaration.net/

Podeli ovo