Aja Fukuda

Aja Fukuda je projektna koordinatorka. U Grupi 484 koordinira projektima i učestvuje u istraživanjima na temu prisilnih migracija.

Prethodno, radila je u nevladinom sektoru na razvijanju istraživačkih metodologija, studija slučaja i projektnih predloga u oblasti ljudskih prava, migracija i zaštite od diskriminacije. Takođe, koordinirala  je rad pravnog tima na pružanju besplatne pravne pomoći izbeglicama i migrantima u Srbiji. Osim u nevladinom sektoru, Aja je radila i za Japansku agenciju za međunarodnu saradnju.

Magistrirala je na Vaseda univerzitetu u Tokiju na odseku za međunarodne odnose, a diplomirala na Fakultetu političkih nauka i Filološkom fakultetu u Beogradu.  Aja poseduje diplomu Univerziteta Ujedinjenih nacija u Tokiju iz oblasti međunarodnog prava ljudskih prava i humanitarne pomoći.

 

Podeli ovo