Branka Antanasijević

Branka Antanasijević je finansijska menadžerka.

Radila je kao ekonomista, u finansijskoj službi, monitorisala izgradnju olimpijskih objekata u Sarajevu, od januara 1983. do aprila 1992. godine.

U Grupi 484 je od 1997. godine, prvo kao korisnica programa za izbegle, a od 2000. godine kao zaposlena:  obavlja poslove finansijskog praćenja projekata i finansijskog izveštavanja prema donatorima; radi godišnje finansijske izveštaje, vodi finansijsko poslovanje Grupe 484

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu.

Podeli ovo