Gordana Djurasevic

Gordana Đurašević

Gordana Đurašević je projektna koordinatorka Grupe 484.

Od 2002. godine radi u nevladinom sektoru na poslovima grant administracije.

U Grupi 484 radi od 2015. godine.

Magistrirala je na Geografskom fakultetu, na Odseku za demografiju.

Podeli ovo