Gordana Grujičić

Gordana Grujičić je istraživačica Centra za migracije Grupe 484. Volontirala je u Grupi od 2013, a zaposlena je od 2014. Angažovana je na projektima u oblasti azila. Pre dolaska u Grupu 484, volontirala je u nekoliko organizacija civilnog društva koje se bave: temom azila i razvojem i promocijom volonterizma. Tokom studija godinu dana je provela na stručnom usavršavanju na Univerzitetu Teksas u Ostinu, kao stipendista Instituta za otvoreno društvo.
Diplomirala je na Pravnom fakultetu.

Podeli ovo