Miroslava Jelačić

Miroslava Jelačić je pravna analitičarka.

U Grupi 484 je od 2009. godine. Učestvuje u istraživanjima u oblastima slobode kretanja, vizne politike, iregularnih migracija i sistema azila.

U pomenutim oblastima bavi se analizom važećih propisa u RS, uporedno-pravne prakse, najboljih rešenja i mogućnosti implementacije međunarodnih i EU standarda u domaće nacrte zakona.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu.

Podeli ovo