Robert Kozma

Robert Kozma je koordinator programa “Mi i oni drugi”.

Dugogodišnji volonter Grupe 484. Počeo da radi u civilnom sektoru učestvujući u različitim istraživačkim projektima.

U Grupi 484 je od 2011. godine. Angažovan je na programu i projektima vezanim za obrazovanje mladih i interkulturalni dijalog na prostoru Balkana. U oblast njegovog interesovanja spada i socijalna ekonomija.

Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka na grupi za politikologiju i stekao master diplomu političkih nauka na Departmanu političkih nauka na Srednje-evropskom univerzitetu u Budimpešti.

Podeli ovo