Tanja Pavlov

dr Tanja Pavlov je direktorka Centra za migracije Grupe 484 i istraživačica u oblasti migracija.

Uradila je veliki broj istraživanja i napisala i/ili uređivala nekoliko knjiga iz oblasti migracija: Return of Highly Qualified Migrants to the Western Balkans (2011), Mobility and Emigration of Professionals: personal and social gains and losses (2011), Research Interest for Migration Management in South Western Serbia (2010), Migracioni potencijal Srbije (2009), Studija o ženama u izbeglištvu i raseljenju (2006), itd. Obrazovala se u oblasti razvoja organizacionih kapaciteta i ljudskih resursa. Za potrebe više desetina organizacija i udruženja građana obavljala je konsultativne poslove u toj oblasti.

U Grupi 484 je od 1995. godine. Koordinira rad Centra za migracije u Grupi 484, bavi se istraživanjima u oblasti migracija, organizuje stručne konferencije, okrugle stolove i druge skupove i učestvuje na domaćim i međunarodnim konferencijama u oblasti migracija.

Doktorirala je na Filozofskom fakultetu na grupi za psihologiju, odbranivši tezu pod nazivom „Razvoj i empirijska provera integralnog modela donošenja odluke o migriranju“.

Podeli ovo