Zorana Teodorović

Zorana Teodorovic

Zorana Teodorović, diplomirani pravnik. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je osnovne i master studije (iz oblasti međunarodnog prava). Ima četvorogodišnje radno iskustvo u Ministarstvu unutrašnjih poslovima Republike Srbije na pitanjima državljanstva i apatridije. U toku rada u Ministarstvu bila je član Radne grupe za migracije, čije su aktivnosti takođe usko povezane  sa pitanjima izbeglica i apatridije. Radila je kao pravni zastupnik tražilaca azila, kao i na pitanjima integracije lica koja uživaju neki oblik međunarodne zaštite.
U Grupi je od 2015. godine, zaposlena kao istraživačica u Centru za migracije (CEMI).

Podeli ovo