Sve vesti: Grupa 484

Zorana Teodorović

Zorana Teodorovic

Zorana Teodorović, diplomirani pravnik. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je osnovne i master studije (iz oblasti međunarodnog prava). Ima četvorogodišnje radno iskustvo u Ministarstvu unutrašnjih poslovima Republike Srbije na pitanjima državljanstva i apatridije. U toku rada u Ministarstvu bila je član Radne grupe za migracije, čije su aktivnosti takođe usko povezane  sa pitanjima izbeglica i apatridije. Radila je kao pravni zastupnik tražilaca azila, kao i na pitanjima integracije lica koja uživaju neki oblik međunarodne zaštite.
U Grupi je od 2015. godine, zaposlena kao istraživačica u Centru za migracije (CEMI).

Tamara Cvetković

Tamara Cvetkovic

Tamara Cvetković je asistentkinja na programu „Mi i oni drugi“. U Grupi 484 je od 2015. godine. Angažovana je na projektima u oblasti interkulturalnosti i obrazovanja. Zanima je uloga humanističkih i društvenih nauka u transformaciji društva, kao i aktivizam kroz kulturu i umetnost. Tokom srednje škole i studija volontirala je u različitim organizacijama civilnog društva u Nišu i Beogradu.
Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti.

Gordana Grujičić

Gordana Grujičić je istraživačica Centra za migracije Grupe 484. Volontirala je u Grupi od 2013, a zaposlena je od 2014. Angažovana je na projektima u oblasti azila. Pre dolaska u Grupu 484, volontirala je u nekoliko organizacija civilnog društva koje se bave: temom azila i razvojem i promocijom volonterizma. Tokom studija godinu dana je provela na stručnom usavršavanju na Univerzitetu Teksas u Ostinu, kao stipendista Instituta za otvoreno društvo.
Diplomirala je na Pravnom fakultetu.

Gordana Đurašević

Gordana Đurašević je projektna koordinatorka Grupe 484.

Od 2002. godine radi u nevladinom sektoru na poslovima grant administracije.

U Grupi 484 radi od 2015. godine.

Magistrirala je na Geografskom fakultetu, na Odseku za demografiju.

Nataša Grba Singh

Nataša Grba-Singh je prevodilac.

Rođena je u Beogradu. Radila je kao profesor engleskog jezika u srednjim školama u Beogradu. Prevela je preko više stotina tekstova u oblasti nauke, ljudskih prava, kulture i zabave. Poseduje dugogodišnje iskustvo rada u civilnom sektoru; sarađuje sa nekoliko fakulteta i organizacija civilnog društva.

U Grupi 484 je od 2002. godine.

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na grupi za engleski jezik i književnost.

Vladimir Petronijević

Vladimir Petronijević je Izvršni direktor Grupe 484.

Radio je kao pravni savetnik u Kabinetu potpredsednika Vlade zaduženog za evropske integracije Božidara Đelića, gde je bio zadužen za pravna pitanja u okviru procesa evropskih integracija i pitanja vizne liberalizacije. Član je Izvršnog komiteta Evropskog saveta za izbeglice i prognanike (ECRE). Pored toga, član je UNDP konsultantske grupe: ekspert za izveštaje o humanom razvoju (izbeglice i raseljena lica), konsultant za pitanja zapošljavanja interno raseljenih lica i konsultant za položaj dijaspore u srpskom pravnom sistemu.

U Grupi 484 je od 2005. godine. Odgovoran je, pored ostalog, za razvoj organizacije, prikupljanje sredstava i upravljanje projektima.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu.

Maja Samokovlić

Maja Samokovlić je menadžerka kancelarije Grupe 484.

Od 2001 godine radi u nevladinom sektoru na poslovima administrativne podrške.

U Grupi 484 je od 2010. godine.

Diplomirala je na  Prirodno-matematičkom fakultetu, na Odseku za turizmologiju.

Siniša Volarević

Siniša Volarević je programski koordinator u Programu direktne podrške.

U Grupi 484 na različitim koordinatorskim pozicijama nalazi se od juna 2005. godine. Koordinira projekte, radi na pripremi i sprovođenju istraživanja, učestvuje u razvoju projekata, izradi policy izveštaja, planiranju i realizaciji zagovaračkih aktivnosti. Njegovo ranije profesionalno iskustvo u velikoj je meri vezano za programe psihosocijalne podrške i radioničarsku praksu.

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na odeljenju za psihologiju.

 

Branka Antanasijević

Branka Antanasijević je finansijska menadžerka.

Radila je kao ekonomista, u finansijskoj službi, monitorisala izgradnju olimpijskih objekata u Sarajevu, od januara 1983. do aprila 1992. godine.

U Grupi 484 je od 1997. godine, prvo kao korisnica programa za izbegle, a od 2000. godine kao zaposlena:  obavlja poslove finansijskog praćenja projekata i finansijskog izveštavanja prema donatorima; radi godišnje finansijske izveštaje, vodi finansijsko poslovanje Grupe 484

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu.