Arhiva Kategorija: CEMI

                      Koalicija prEUgovor Vas poziva na konferenciju   PREDSTAVLJANJE NEZAVISNOG IZVEŠTAJA O NAPRETKU SRBIJE...
U Beogradu 10. maja 2016. godine započeta je serija okruglih stolova “Podrška maloletnim migrantima bez pratnje“ sa ciljem da se okupe predstavnici javnog sektora,...
Grupa 484 je u okviru projekta PROACTION – Zaštita od diskriminacije tražilaca azila i maloletnika bez pratnje u migracijama, u saradnji sa Udruženjem “Praxis”, a koji...
U saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, Grupa 484 održala je 3.marta 2016. godine uvodni sastanak povodom početka Online obuke pod nazivom “Azil...
Zajedničke aktivnosti Radne grupe za azil i migracije usmerene su ka poboljšanju statusa i tretmana tražilaca azila i iregularnih migranata, i uspostavljanju jasne migracijske...
U nedelju (01. Februara, 2015. godine), u večernjim časovima,  Grupa 484 i Forum za lokalnu i regionalnu saradnju (FLORES) organizovali su „Našu veliku kuhinju“...
U Beogradu, 26. sеptеmbrа 2014.gоdinе u hоtеlu Меtrоpоl Palace održana je konferencija pod nazivom „Sistem azila i migracije: dve priče“. Оvај skup bio je...
U Beogradu je 4.-5. septembra 2014.godine organizovan konsultativni sastanak “Migracije i pravo na azil” koji je okupio predstavnike оrgаnizаciјa civilnоg društvа, međunarodnih organizacija, držаvnih...
PROJEKAT: Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiji (II ciklus); Naše nove komšije – jačanje kapaciteta      za razumevanje kulturne različitosti CILJEVI:...
Grupa 484 se pridružuje Inicijativi za povlačenje izmena i dopuna pravosudnih zakona koji su po hitnom postupku, bez javne rasprave i bez konsultacija stručne...