Arhiva Kategorija: Mi i oni drugi

U aprilu 2018, zajedno sa pozorišnom trupom Dah Teatar, otpočeli smo dramske radionice u Bogovađi namenjene omladini. Radionice se održavaju u OŠ „Mile Dubljević“...
Prva Škola o migracijama u 2018. godini, namenjena studentima i studentkinjama društvenih nauka, održana je 28-30. maja u Vrnjačkoj Banji. Škola o migracijama se realizuje...
U 2018. nastavili smo saradnju sa školama u Bujanovcu kroz seminar stručnog usavršavanja „Mi i oni drugi“. Seminar je predviđen za nastavnike društvenih i...
„Ne prolazi ulicom bez traga“ Krajem oktobra 2017, okupili smo srednjoškolsku stvaralačku družinu iz dve bujanovačke srednje škole, sa kojom smo se bavili otkrivanjem...
Sredinom 2017, započeli smo saradnju sa školama u Bujanovcu, i to kroz organizovanje vannastavnih i vanškolskih aktivnosti za đake i seminara za nastavnike. Prvi...
Nakon Subotice, zagovarali smo za prava i bolji položaj migranata i tražilaca azila, i podsticali saradnju i interkulturnu razmenu između Lozničana i ljudi koji...
Naša plodna saradnja sa Savremenom galerijom Subotica, nastavila se i ove godine. Pored gostovanja izložbe „Zajednički imenilac“, sarađivali smo i na programima koji su...
Kampanje u Nišu i Vranju odvijale su se paralelno i zadobile razmere festivala, pod sloganom „Niko nije ilegalan“, uz učešće tima „Škole o migracijama“,...
Centar za azil u Bogovađi je mesto na kome smo prisutni svakog dana i na kome posebnu pažnju posvećujemo najmlađima. Tim Grupe 484 svakog...
Tokom maja pripremali smo se za početak kampanja koje skreću pažnju na prava i položaj migranata u Srbiji i koje podstiču na interkulturalnu razmenu...