Arhiva Kategorija: Program direktne podrške

Tokom migrantsko-izbegličke krize kroz Srbiju je u toku 2015. i 2016. godine tranzitiralo više od 600,000 izbeglica i migranata iz Sirije, Iraka, Avganistana i...
Izvršni direktor Grupe 484, Vladimir Petronijević ovogodišnji je dobitnik priznanja „Doprinos godine Evropi“ koje dodeljuje Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Međunarodnim evropskim...
Opis projekta Od decembra 2015, Grupa 484 implementira „Solidarne mreže: Ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata“, koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške u...
U okviru programa studentske prakse namenjene studentima lV godine Fakulteta političkih nauka, smera socijalni rad i socijalna politika, koje sprovodi Grupa 484, organizovane su...
U četvrtak 22. maja, na Fakultetu političkih nauka održan je seminar za studente socijalnog rada i socijalne politike koji su na praksi u Grupi...
Republički zavod za statistiku, Grupa za razvojnu inicijativu SeConS i Grupa 484 su realizovali projekat „Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća“ koji je finansirala Evropska unija....
Poziv organizacijama civilnog društva, socijalnim preduzećima i drugim zainteresovanim subjektima da potpišu Beogradsku deklaraciju o razvoju socijalnog preduzetništva regiona Zapadnog Balkana i Turske.
Grupa 484 je Centru za tražioce azila u Bogovađi dostavila veliku količinu zimske odeće i obuće namenjene azilantima, prikupljenu tokom poslednjih mesec dana. Kroz...
Na međunarodnoj konferenciji „Dobre prakse i modeli socijalnog poduzetništva – mogućnosti, izazovi i perspektive“, Zorica Živojinović, koordinatorka programa Grupe 484, predstavila je izazove sa...
Grаdskа Оpštinа Čukаricа u sаrаdnji sа udružеnjimа  Grupа 484 i Cеntаr zа аfirmаciјu kulturе Rоmа, uz pоdršku Еvrоpskе uniје i Kоmеsаriјаtа zа izbеglicе Rеpublikе...