Distribucija humanitarne pomoći

Grupa 484 uz podršku donatora CCFD-Terre Solidaire započela je 23.06.2016. distribuciju odeće migrantima i izbeglicama u zoni graničnih prelaza Kelebija i Horgoš I. Distribuciju vrši lokalni tim Grupe 484 dva puta nedeljno.

Prema informacijama saradnika Grupe 484 u zoni graničnog prelaza Kelebija svakodnevno se nalazi između 250 i 300 migranata i izbeglica, dok se u zoni graničnog prelaza Horgoš I nalazi nešto manji broj koji se kreće između 150 i 200. Posebno zabrinjavajuća činjenica je da 1/3 ukupnog broja migranata i izbeglica čine deca.

I pored velikog zalaganja nadležnih državnih organa, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva prisutnih na ovom području i dalje postoji izražena potreba za delovanjem, kako bi se obezbedile najvažnije urgentne potrebe za migrante koji borave na tom području.

Podeli ovo