Dramske radionice sa Dah Teatrom u Bogovađi

02-Dah teatarU aprilu 2018, zajedno sa pozorišnom trupom Dah Teatar, otpočeli smo dramske radionice u Bogovađi namenjene omladini. Radionice se održavaju u OŠ „Mile Dubljević“ kao i u Centru za smeštaj tražilaca azila u Bogovađi.

Dramske radionice koje se odvijaju u školi predviđene su za domicilnu decu i decu iz Centra. Radionice su započete kako bismo podstakli druženje među domicilnom i migrantskom decom a u cilju širenja ideje tolerancije, razumevanja i prihvatanja različitih identiteta. Na taj način zajednički radimo na boljem prihvatu migranata u zajednice, ali i širenju svesti da živimo u multikulturnom društvu koje se zasniva na prihvatanju različitih identiteta, kultura i etniciteta.

Tim dramskih umetnika iz Dah Teatra – Dijana Milošević, Ivana Milenović Popović, Evgenija Eškina i Ivan Milošević, radio je sa osnovcima razne vežbe, sa ciljem da se deca upute u osnove glumačkih veština, kao što su koordinacija delova tela i pokreta, fokusiranje, zatim razvijanje osećaja za prostor, osećaja za ritam i tempo, razvoj mašte, da bi došli do obrade dramskog teksta i kreiranja grupnih scena. Kroz navedene vežbe deca su se međusobno družila, prevazilazeći jezičke barijere (ali i proučavajući zajedničku leksiku), otkrivajući kulturološke sličnosti i razlike, a istovremeno i učeći jedni od drugih. Do sada smo održali četiri radionice, a nakon letnjeg raspusta ući ćemo u nov ciklus druženja sa ciljem da se napravi zajednička predstava koja će biti odigrana u školi pred roditeljima, nastavnicima i sugrađanima. Na taj način, kroz proces zajedničkog rada, domicilna deca će biti senzibilisana za pitanja migracija što će doprineti boljem shvatanju ali i prihvatanju društvenih okolnosti u kojima odrastaju, dok će deca iz Centra biti u prilici da podele svoja iskustva sa vršnjacima ali i celom zajednicom, što će doprineti njihovom boljem prihvatu u društvu. Želja nam je da kroz kreativne i produktivne susrete školaraca različitih kulturnih identiteta oblikujemo nove generacije mladih koje će biti osnažene za promociju kulturalnih različitosti u njihovim sredinama.13-Dah teatar

Radionice koje se realizuju u Centru u Bogovađi predviđene su za mlade muškarce i žene koji borave u Centru. Umetnici iz Dah Teatra, u susretu sa mladim ljudima, uvideli su koliko im je svakodnevica jednolična i ispunjena teškim iščekivanjem da se njihov put nastavi. U takvim okolnostima, ono što im je najviše potrebno, a što im se putem radionica može pružiti, po rečima umetnice i umetničke direktorke Dah Teatra Dijane Milošević, jeste iskustvo snage sadašnjeg trenutka – snage bivstvovanja sada i ovde, kao i podsticanje za pronalaženje snage u sadašnjosti umesto stalnog pogleda ka nesigurnoj budućnosti.

U radu sa grupom migranata u Centru realizovali smo različite aktivnosti: učesnici su pravili mapu sveta u prostoru i kretali su se po njoj – od mesta u kojima su bili, preko onih gde sad jesu, pa do zamišljenih destinacija koje bi bile izvor mira i sreće; pisali su haiku poeziju u dadaističkom maniru ne bi li na kraju nastalo jedno integralno poetsko delo koje izražava njihova zajednička iskustva, ali i želje i nade; kroz razgovore, ples i pokret, različite igre, međusobno smo se upoznavali i saznavali jedinstvene priče koje čine naš identitet.

04-Dah teatarSve aktivnosti u okviru radionica podstiču razmenu priča i iskustava sa idejom da budu implementirane u socijalno angažovanu predstavu. Predstava će biti interaktivna i biće odigrana na javnim mestima u više gradova Srbije sa željom da dopre do što šire publike. Na taj način će se mešati priče domicilnog i migrantskog stanovništva čime će se učiniti vidljivija već postojeća multietnička struktura gradova u kojima se nalazi veliki broj stanovnika različitih kultura i porekla, ali će se čuti i pojedinačni glasovi migranata koji borave u Centru u Bogovađi sa njihovim ličnim pričama i iskustvima.

Projekat: Beyond the Chapters

Cilj: Skretanje pažnje na prava tražilaca azila i migranata, podizanje svesti opšte i stručne javnosti o društevnim, ekonomskim i kulturalnim pravima tražilaca azila i migranata; Doprinos razvoju sistema prihvata različitih kategorija migranata i otvorenog i tolerantnog društva.

Realizatori: Grupa 484 (Obrazovni program „Mi i oni drugi“)

Podrška: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Podeli ovo