Dvodnevni seminar za studente Fakulteta političkih nauka

Grupa 484 održala je dvodnevni seminar „Savremeni migracijski tokovi i društvene teme koje oni generišu. Položaj maloletnih migranata bez pratnje u Republici Srbiji“ na Fakultetu političkih nauka, od 7. do 8. marta. Polaznici treninga bili su studenti četvrte godine i master studija na Smeru socijalne politike i socijalnog rada, Fakulteta političkih nauka, koji će u narednim mesecima u Grupi 484 obavljati stručnu praksu.

Grupa-484-fpn-1

Prvi dan seminara bio je posvećen pojmovnim razgraničenjima: Gordana Grujičić, istraživačica u Centru za migracije Grupe 484, uputila je studente u sličnosti i razlike termina migrant, izbeglica, tražilac azila, deca u pokretu, itd, a takođe i u sistem azilne zaštite i principe na kojima se zasniva međunarodni pravni okvir zaštite maloletnih migranata bez pratnje roditelja ili staratelja. Budući da je sistem socijalne zaštite nadležan da adekvatno pomogne i zaštiti maloletne migrante i decu migrante, studenti socijalne politike i socijalnog rada uputili su se u procedure postupanja i iskustva „sa terena“ pri prihvatu maloletnih migranata bez pratnje.

Grupa-484-fpn-2

Tim Grupe 484 (Gordana Balaban, Draženka Čelebićanin, Nataša Čakić Simić i Danica Ćirić) koji je svakodnevno radio sa migrantima u „tranzitu“ koji su boravili u Beogradu ili su se zadržavali na nekoliko sati ili dana u parku u blizini glavne autobuske stanice u Beogradu, u periodu od avgusta do novembra 2015. godine, preneo je studentima na izuzetno interaktivan način sopstvena iskustva i zapažanja o neposrednoj komunikaciji i pristupu u pružanju bazične psihosocijalne podrške. Takođe, studenti su se upoznali i sa principima rada i iskustvom Grupe 484 u pružanju humanitarne podrške izbeglicama i migrantima.

Grupa-484-fpn-3

U završnom delu seminara, Ivana Bogićević Leko, saradnica Grupe 484, i Robert Kozma, Menadžer programa, predstavili su studentima iskustvo rada sa tražiocima azila, osobene akcije solidarnosti „Bazar humus party“ koje je Grupa 484 organizovala u protekloj godini u centrima za smeštaj tražilaca azila, rad tima saradnika na prikupljanju građe kroz razgovore sa migrantima i tražiocima azila za dokumentarističku izložbu o životu migranata „Granica je zatvorena“, kao i realizaciju same izložbe u Beogradu i Loznici (Banji Koviljači), te načine rada sa profesorima predmeta društvenih nauka radi približavanja iskustva migranata njihovim đacima.

Grupa-484-fpn-

Projekat: SCORE II Reforma sistema socijalne zaštite po meri detetanastavak; Naše komšije – nastavak.

Cilj: Jačanje kapaciteta i povezivanje organizacija civilnog društva i ustanova socijalne zaštite koje pružaju usluge socijalne zašti deci, kako bi razvili odgovarajući sistem podrške, usluga i politika prema deci koja pripadaju marginalizovanim skupinama, poštujući princip “najboljeg interesa deteta”; Doprinos razvoju inkluzivnog društva u kojem se poštuju prava ljudi i različitosti.

Realizatori: Grupa 484 (Obrazovni program „Mi i oni drugi“, Program direktne podrške i Centar za migracije)

Podrška: Delegacija Evropske unije i Save the Children; CCFD – Terre solidaire

Grupa-484-fpn-4

Podeli ovo