Danica Ćirić

U Grupi 484 je od 2011. angažovana na programima psihosocijalne podrške prisilnim migrantima smeštenim u kolektivnim centrima kao i na programima uključivanja stranih i domaćih volontera u aktivnosti Grupe 484. Zadužena za saradnju sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu i organizovanje studentske prakse u Grupi 484. Od 2009, kao saradnica Grupe 484 radila na razvijanju i vodjenju ciklusa edukativnog programa / radionica, koje imaju za cilj uključivanje romske dece u školski sistem i njihovu integraciju u kulturnu i socijalnu sredinu.

Ima dugogodišnje iskustvo u direktnoj psihosocijalnoj podršci i radu sa ranjivim grupama. Ima iskustvo u oblasti monitoringa i evaluacije projekata. Aktivna i angažovana u radu NVO od samog uspostavljanja civilnog sektora u tadašnjoj Jugoslaviji. Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Jedno vreme radila sa decom iz manjinskih i marginalnih grupa u SAD u okviru zvaničnog obrazovnog sitema.

Share this