Građani u budžetskom procesu – ima li nas?

KOCD koalicija pokrenula je kampanju za uključivanje građana u procese planiranja i izvršenja budžeta nizom javnih događaja u 12 gradova i opština u Srbiji. Kampanja je najavljena konferencijom za novinare održanom u Medija centru u Beogradu, 22. maja 2012, sa početkom u 11 časova. [http://www.mc.rs/kako-do-jednakih-mogucnosti-za-kreiranje-budzeta.4.html?eventId=8540]

Sedam organizacija civilnog društva, okupljenih u KOCD koaliciju, i njihovi lokalni partneri ovom kampanjom nastoje ukazati na promene koje budžetski proces mora pretrpeti kako bi u većoj meri uključivao učešće građana i građanki, bio više javan i razumljiv, i više usklađen sa najvažnijim javnim interesima, posebno sa vitalnim potrebama onih građanki i građana Srbije koji su danas u najtežem položaju, u najvećoj meri socijalno isključeni i marginalizovani.

U okviru kampanje, obraćajući se zvaničnicima na nacionalnom i lokalnom nivou, onima koji danas u daleko najvećoj meri utiču na procese kreiranja državnog i lokalnih budžeta, KOCD koalicija govori o tome kako građani Srbije gledaju na procese planiranja i trošenja budžetskih sredstava, i iznosi predloge o mogućim institucionalnim promenama koje bi dovele do više participativnog i javnog budžetskog procesa.

Anketno istraživanje, koje su ove organizacije sprovele pre pokretanja kampanje, pokazuje da velika većina građana misli da se budžetska sredstva ne troše u skladu sa njihovim, to jest javnim interesom. Niko od anketiranih građana nikada nije doživeo da ih lokalna vlast pita o tome u koje je namene potrebno planirati i trošiti budžetska sredstva, i ogromna većina ne prepoznaje postojanje bilo kakvih mehanizama koji bi omogućili njihovo uključivanje u te procese. Sa druge strane – ti građani Srbije iskazuju jasnu volju da budu pitani i da učestvuju u odlučivanju.

Kampanja se sprovodi putem vizuelno prepoznatljivih plakata, flajera i brošura, ali će uskoro biti pokrenuta i na internetu. Svako ko poseti stranicu kocd.org biće u prilici da se uključi i podrži ciljeve kampanje.

Na području četiri sremske opštine – Sremske Mitrovice, Rume, Šida i Inđije – lokalne kampanje su sprovođene u periodu od 28. maja do 6. juna. Materijali kampanje su distribuisani u gradskim i seoskim naseljima, a predlozi KOCD koalicije uručeni su lokalnim samoupravama i predstavnicima političkih partija zastupljenim u lokalnim skupštinama. Kampanju je vodila Grupa 484, jedna od članica KOCD koalicije, uz podršku Novosadskog humanitarnog centra, Inicijativnog centra mladih iz Sremske Mitrovice, Udruženja žena Šidijanke, i Omladinskog centra Inđija.

Lokalne kampanje su sprovedene takođe i u Kragujevcu, Kruševcu, Leskovcu, Nišu, Novom Sadu, Obrenovcu, Smederevu i Užicu.

U proseku, svakoga minuta u Republici Srbiji, samo iz državnog budžeta, troši se po nekoliko desetina prosečnih neto plata. Uprkos tome, više od 9% stanovništva živi ispod apsolutne linije siromaštva.

Novac iz javnih budžeta pripada svim građanima Srbije. Pa ipak… da li oni učestvuju u planiranju raspodele svog novca?

KOCD koalicija sprovodi zajedničke aktivnosti javnog zagovaranja i podstiče šire umrežavanje organizacija koje su posvećene smanjenju siromaštva i socijalnom uključivanju marginalizovanih društvenih grupa. Koalicija je osnovana 2007. godine uz podršku Tima za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva (danas: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva).

KOCD koaliciju čine:
Amity – Snaga prijateljstva
Autonomni ženski centar
Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije
Društvo za razvoj dece i mladih Otvoreni klub
Građanske inicijative
Grupa 484
Romski informativni centar

O projektu:
Kampanja za uključivanje građana u budžetski proces deo je projekta Za smanjenje siromaštva: civilno društvo i odgovorna vlada, koji KOCD koalicija sprovodi od 2009. godine, zahvaljujući podršci Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške i u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice. Projekat se sprovodi sa ciljem unapređenja odgovornosti i transparentnosti rada vladinih, državnih i lokalnih institucija, naročito u pogledu definisanja i sprovođenja javnih politika i planiranja i trošenja budžetskih sredstava namenjenih vođenju socijalne politike.

Podeli ovo