II modul seminara „Migracije – savremeni migracioni tokovi i društvene teme koje one generišu“

U utorak, 29. aprila 2014.godine u okviru prakse koju za studente četvrte godine, smera socijalni  rad i socijalna politika Fakulteta političkih nauka, organizuje i sprovodi Grupa 484, održan je drugi modul seminara pod nazivom Migracije – savremeni migracioni tokovi i društvene teme koji one generišu.Tokom ovog modula polaznici seminara su imali prilike da se detaljno upoznaju sa elementima pojma izbeglica u skladu sa UN Konvencijom o statusu izbeglica, postupkom azila i načinom na koji Komesarijat za izbeglice i migracije zbrinjavanja tražioca azila u Republici Srbiji o čemu je studentima govorio gostujući predavač, pomoćnik komesara za prihvat, zbrinjavanje, povratak i integraciju izbeglica, Ivan Gerginov.Studentima FPN su se na ovom seminaru priključili i studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a planirano je da tokom narednih meseci multisektorski timovi, sastavljeni od studenta oba fakulteta i njihovih mentora iz Grupe 484, odlaze u centre za smeštaj tražilaca azila, u cilju sticanja praktičnih znanja i veština kroz u direktan rad sa ugroženim grupama na terenu.

Podeli ovo