Imenovani članovi Komisije za azil

Na sednici Vlade Republike Srbije koja je održana 20. septembra 2012. godine imenovani su članovi Komisije za azil. Početak rada Komisije u drugom mandatu doprineće ostvarivanju Ustavom zagarantovanog prava na utočište, za osobe koje na teritoriji Republike Srbije zatraže azil. 

Veliki iskorak u izgradnji sistema azila predstavlja činjenica da je Vlada Republike Srbije, prihvatajući inicijativu osamnaest organizacija civilnog društva, imenovala dr Ivanu Krstić, docentkinju na Pravnom fakultetu Univeziteta u Beogradu za članicu Komisije za azil u narednom mandatu. 

Verujemo da će njeno učešće u radu Komisije, nadležne u drugom stepenu, u značajnoj meri doprineti kvalitetu postupka azila, imajući u vidu njeno dugogodišnje iskustvo i profesionalni angažman u oblasti zaštite ljudskih prava. 

Organizacije koje su podržale inicijativu za imenovanje dr Ivane Krstić : 

ASTRA
Aurora Bor
Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti
Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Beogradski centar za ljudska prava
Biblija Romski ženski centar
Grupa 484
Evropska Vojvodina
IAN Međunarodna mreža pomoći
Inicijativa za razvoj i saradnju
Neksus Vranje
Odbor za ljudska prava Leskovac
Praksis
Prijatelji dece Zemuna
Humanitarni centar za integraciju i toleranciju
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila
Centar za praktičnu politiku
Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo

Podeli ovo