IMISCOE konferencija u Amsterdamu

Beograd, 1. septembar 2012 – Na devetoj godišnjoj IMISCOE konferenciji koja je od 28. do 29. avgusta održana u okviru Instituta za migracije i etničke studije Univerziteta u Amsterdamu, otvarajući temu „Mobilnost kao nova paradigmatska perspektiva u društvenim naukama?“, učestovala je i dr Tanja Pavlov, direktorka Centra za migracije Grupe 484, sa radom „Transnacionalizam i kruženje znanja: teorija ili realnost na Zapadnom Balkanu“.

Ističući da razvoj teorijskog koncepta transnacionalizma nije praćen razvojem „transnacionalnih migracionih politika“, dr Pavlov je u svom radu prvo ukazala na makro faktore koji su uticali na emigriranje visokoobrazovanih, pre svega tokom devedesetih, iz zemalja Zapadnog Balkana – konkretno, Albanije i Srbije. U drugom delu rada analiziran je institucionalni okvir koji je razvijen kao odgovor na odlazak velikog broja visokoobrazovanih: Albanija je razvila sistemski pristup kroz Program „priliva mozgova“, dok Srbija tek počinje da razvija migracione politike. U trećem delu rada prikazana je mikro perspektiva – precepcija visokoobrazovanih migranata povratnika u Albaniju i Srbiju, kroz analizu empirijskih podataka dobijenih iz pilot istraživanja u kome su učestvovali ispitanici iz ove dve zemlje.

Rezultati istraživanja su pokazali da su razlozi za odlazak i povratak kod obe grupe ispitanika slični, dok znatno više Albanaca smatra da je dobilo podršku državnih institucija po povratku od visokoobrazovanih iz Srbije. Međutim, istraživanje takođe pokazuje da je motivacija za ostanak i život po povratku u obe zemlje slična. To pokazuje da su neophodne ozbiljne intervencije u makro sistemu, kao i migracione politike kreirane u skladu sa transnacionalnim prostorom. Program „priliva mozgova“ jeste korak u tom smeru – zaključila je dr Pavlov u svom izlaganju.

Više o konferenciji: http://www.imiscoeconferences.org/

Podeli ovo