Iskustva u prihvatu migranata i izbeglica – okrugli stolovi

Grupa 484 je u okviru projekta PROACTION – Zaštita od diskriminacije tražilaca azila i maloletnika bez pratnje u migracijama, u saradnji sa Udruženjem “Praxis”, a koji finansira Evropska Unija, tokom marta i aprila meseca 2016. godine održala četiri okrugla stola na temu: “Iskustva u prihvatu migranata i 13016862_10155281719742925_492376883_oizbeglica, saradnja institucija i zaštita od diskriminacije.

Pored Beograda, okrugli stolovi održani u Nišu, Pirotu i Vranju i okupili su  predstavnike  prekršajnih sudova , MUP-a RS, gradskih centara  za socijalni rad, odnosno predstavnike  državnih institucija i organizacija civilnog društva koje su angažovane u radu sa izbeglicama i migrantima. Okrugli stolovi održani su s ciljem da se razmene iskustva i istaknu problemi uočeni tokom pojačanog priliva migranata i izbeglica, a posebna pažnja bila je posvećena  zaštiti dece izbeglica i migranata.

Na okruglom stolu koji je održan u Beogradu, Grupa 484 predstavila je i dopunjeno izdanje Priručnika, Prihvat u uslovima mešovitih migracijskih tokova. Kako su u međuvremenu, nastupile okolnosti koje su migrantskom toku dale druge karakteristike, dodatak Priručnika usmeren je isključivo na fenomen pojačanog priliva, kao i na potrebe migranata i izbeglica u takvom toku s ciljem pružanja najadekvatnije zaštite ljudi u migracijama.

PROJEKAT: PROACTION –12980730_10155281720647925_1124771145_o Zaštita od diskriminacije tražilaca azila i dece bez pratnje u migracijama

CILJ: Ojačati podršku domaćih OCD-a tražiocima azila i deci bez pratnje u migracijama izgradnjom njihovih
kapaciteta za prevenciju i zaštitu od diskriminacije i kršenja ljudskih prava i kroz umrežavanje sa nacionalnim i lokalnim institucijama

REALIZATORI: GRUPA 484 (Obrazovni program „Mi i oni drugi“ i Centar za migracije)

PODRŠKA: Delegacija Evropske unije u Srbiji, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS

 

Podeli ovo