Izveštaj MIPEX Srbija

U Medija centru u Beogradu, 17. maja 2013. godine, održana je konferencija za novinare na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja razvijenosti politika integracije migranata u srpsko društvo. Istraživanje je sprovedeno u saradnji Centra za migracije Grupe 484 i Grupe za migracione politike iz Brisela.

Stepen razvijenosti politika integracije migranata u Srbiji utvrđen je pomoću metodologije koja se naziva Migrant Integration Policy Index (MIPEX). Indeks je referentni vodič i interаktivna аlаtka zа procenu, poređenje i poboljšаnje politika integrаcije. Primenjuje se u 31 zemlji Evrope i Severne Amerike. Zа svаku od 7 oblаsti politike: mobilnost na tržištu rаdа, jedinstvo (spajanje) porodice, obrаzovаnje, učešće u političkom životu, stalno nastanjenje, pristup državljanstvu i аnti-diskriminаcija, MIPEX identifikuje nаjviše evropske i međunаrodne stаndаrde u cilju postizаnjа jednаkih prаvа, odgovornosti i mogućnosti zа sve stаnovnike. Ovu metodologiju razvila je Grupa za migrаcione politike uz pomoć Britаnskog sаvetа.

Metodologiju i nalaze su predstavili Tomas Hadleston (Thomas Huddleston), policy analitičar Grupe za migracione politike i Vladimir Petronijević, izvršni direktor Grupe 484.  Konferencijom je moderirala Tanja Pavlov, direktorka Centra za migracije Grupe 484. 

Istraživanje je pokazalo da Srbija spada u red zemalja koje su na donjoj skali umereno povoljnih politika, što je svrstava u red država kojem pripadaju i zemlje iz neposrednog okruženja. U budućnosti treba očekivati dalje usklađivanje zakonodavstva sa pravnim tekovinam EU pre svega u oblasti regulisanja statusa stranaca i pristupu pravima  u Srbiji. Najbolji rezultat pokazan je u domenu anti-diskriminacione politike.

Tim Grupe 484 za izradu MIPEX Srbija činili su: dr Tanja Pavlov, direktorka Centra za migracije Grupe 484 i dr Vladimir Grečić, Institut za međunarodnu politiku i privredu, koji su obradili temu mobilnost na tržištu rada. Temu jedinstvo porodice za strance, učešće u političkom životu i stalno nastanje obradili su: Vladimir Petronijević, izvršni direktor Grupe 484 i Miroslava Jelačić, pravna analitičarka Centra za migracije Grupe 484. Temu obrazovanja istraživali su dr Danijela Petrović, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu i dr Tanja Pavlov, a temu diskriminacije istraživali su Milan Antonijević, izvršni direktor YUCOM-a i Vladimir Petronijević. Tomas Hadleston mentorisao je realizaciju istraživanja i uključio podatke u postojeću MIPEX bazu. Istraživanje je finansijski podržao Think tank fond Instituta za otvoreno društvo, Budimpešta.

Na konferenciji je najavljena primena MIPEX i u drugim državama u regionu – Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Makedoniji, uz podršku Centra za migracije Grupe 484 i Grupe za migracione politike iz Brisela. Ovaj regionalni projekat finansijski podržava Balkanski fond za demokratiju.  

Izveštaj možete preuzeti ovde, a možete ga pronaći i na internet sajtu MIPEX-a.

Podeli ovo