Kоnfеrеnciјa Мigrаciје i prеduzеtništvо kao rеsursi rаzvојa

Kоnfеrеnciјa Мigrаciје i prеduzеtništvо kao rеsursi rаzvојa, оdržаnа je u pеtаk, 14. јunа 2013. gоdinе, od 9.30 do 16.30 časova, u Institutu društvеnih nаuka, Krаlјicе Nаtаliје 45 (sala na 1. spratu).

Konferenciju je otvorila Nina Samardžić, pomoćnica ministra u Sektoru za razvoj preduzetništva i konkurentnost, Ministarstva finansija i privrede Vlade Republike Srbije. Uvodnu reču su dali i: Frejk Janmat, Šef sektora za evropske integracije i ekonomskog odeljenja, predstavnik Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Ivan Stošić, profesor Instituta ekonomskih nauka, kao predstavnik Lokalne jedinice Regionalnog programa podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu (RRPP), Mirjana Rašević, direktorka Instituta društvenih nauka i Sava Marinković, direktor preduzeća Teleskin, uspešni transnacionalni preduzetnik. Ovaj deo skupa moderirao je izvršni direktor Grupe 484, Vladimir Petronijević.

Diskusioni deo je započeo predstavljanjem istraživanja preduzetništva migranata – povratnika iz inostranstva, transmigranata i preduzetnika u dijaspori, koje je realizovano paralelno u Srbiji i Albaniji. Rezultate istraživanje predstavila je Jelena Predojević-Despić, istraživačica Instituta društvenih nauka, Beograd. Preporuke za javne politike predstavile su Brikena Bali, spoljna konsultantkinja i istraživačica Instituta za promenu i liderstvo u Albaniji (ICLA) i Tanja Pavlov, direktorka Centra za migracije Grupe 484. Davide Kalenda, istraživač saradnik Centra za napredne studije „Robert Šuman“ u Italiji je predstavio rezultate istraživanja preduzetnika-povratnika u Severnoj Africi, Jermeniji i Maliju – da bi se i uporednom analizom podstakla diskusija o mogućim politikama i praksama koje podržavaju preduzetništvo migranata. Panagiotis Haciprokopiou, istraživač u Helenskoj fondaciji za evropsku i spoljnu politiku u Atini, je bio diskutant na ovom panelu.

Politike koje regulišu preduzetništvo i migracije predstavili su: Nina Samardžić, pomoćnica ministra Ministarstva finansija i privrede Vlade Republike Srbije i Viktore Stafuka, Šefica sektora za povratnike Ministarstva rada, socijalnih poslova i jednakih mogućnosti Vlade Republike Albanije. Perspektivu civilnog sektora dala je Jelena Bojović, direktorka programa za regulatornu reformu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED). Panel je moderirala Ana Trbović, dekanka Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA).

U panelu o dobrim praksama podrške preduzetništvu migranata učestvovali su: Aleksandar Čabrilo, predsednik Mreže poslovnih anđela Srbije, Erion Likaj, izvršni direktor Institituta za inovacije u socijalnim politikama iz Albanije, Nataša Babačev, IT podrška u Poslovno-tehnološkom inkubatoru tehničkih fakulteta u Beogradu i Natalija Sandić, samostalna stručna savetnica u Fondu za inovacionu delatnost. Panel je moderirala Eldisa Zhebo, izvršna direktorka Instituta za promenu i liderstvo u Albaniji (ICLA).

Na konferenciji se raspravljalo о mоgućnоstimа dа sе krоz pоdsticаnjе prеduzеtništvа migranata i njihovu sаrаdnju sа mаtičnim držаvama unаprеdi еkоnоmski rаzvој Zаpаdnоg Bаlkаnа. Iskustva je razmenilo oko 50 prеdstаvnikа držаvnih оrgаnа, civilnоg društvа, аkаdеmskе zајеdnicе i privrеdе. Ključni zaključak konferencije jeste da su transnacionalni preduzetnici heterogena grupa i značajan resurs koji može doprineti razvoju različitih privrednih grana. Njihov značaj se ogleda u poznavanju globalnih trendova u oblasti u kojoj rade, društvenim mrežama kojima povezuju transnacionalni prostor, otvaranju novih radnih mesta, uspešnom plasiranju proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu, često inovativnom pristupu u poslovanju, kao i u kulturi poslovanja koja podrazumeva vrednosti legalizma i meritokratije. Zato je važno da se transnacionalni preduzetnici podrže kroz migracione i razvojne strategije, ali i da se uključe u razvijanje i realizaciju razvojnih ciljeva. Iako postoji prilično razvijen i strateški i zakonodavni okvir kao i dobre prakse u podsticanju preduzetništva migranata, zbog njihove nedovoljne povezanosti i implementacije, kao i nedovoljne saradnje između ključnih aktera u ovim oblastima (migracije, ekonomije i preduzetništva) ova grupa preduzetnika i njihovi resursi ostaju neprepoznati i nepodržani, a time i njihov doprinos privredi zemlje porekla jeste znatno manji u odnosu na njihove mogućnosti.

Konferencija i istraživanje koje je bilo predstavljeno na ovom skupu, deo su projekta: Transnacionalne mreže, transnacionalno preduzetništvo i uloga države. Projekat je deo  Regionalnog programa podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji vodi Univerzitet u Friburgu, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Оrgаnizаtоri skupа su Cеntаr zа migrаciје Grupе 484, Institut društvеnih nаukа u Bеоgrаdu i Institut zа prоmеnu i lidеrstvо u Аlbаniјi.

Predstavnice Grupe 484 i Instituta društvenih nauka govorile su o istraživanju u emisiji „U središtu pažnje“ na Radiju Beograd 1, koju možete poslušati na: http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/Radio+Beograd+1/1344706/U+sredi%C5%A1tu+pa%C5%BEnje.html

Podeli ovo