Konkurs za nagradu „Jelena Šantić“ 2012/2013

Konkurs za nagradu „Jelena Šantić“
 2012/2013
Za hrabri iskorak novih kulturnih praksi!

 

Nagrada je namenjena onima koji su u proteklom dvogodišnjem periodu svojim kulturnim praksama značajno doprineli borbi za ljudskih prava i afirmaciji pojedinca i malih grupa u društvenim promenama. Dodeljuje se za autorsko delo, inicijativu, projekat, javni događaj.

Kriterijumi po kojima će se odlučivati:

•    koliki i kakav uticaj  projekat/autorko delo/inicijativa/javni događaj, ima na lokalnu zajednicu, zemlju i međunarodno okruženje
•    da li i na koji način je  projekat/autorsko delo/inicijativa/javni događaj  umetnički relevantan, inovativan i tematski aktuelan

Dobitnici nagrade mogu biti autori, aktivisti, pojedinci i neformalne grupe, organizacije civilnog društva, institucije, mediji i stručna udruženja. 

Predloge za laureate, kao i prateću dokumentaciju u formatu po slobodnom izboru, poslati do 15. februara 2014. na adresu: 

Grupa 484  (za Fondaciju „Jelena Šantić“)
Pukovnika Bacića 3
11 040 Beograd

ili elektronski, na adresu 
fondacija.jelena.santic@gmail.com

O dobitniku će odlučivati žiri u sastavu: Goranka Matić, fotografkinja, Branislav Dimitrijević, istoričar umetnosti i Ljubiša Jovanović, psiholog.
 
Nagradu čini triptih fotografija  „Jelena Šantić“, rad Goranke Matić i prelazna nagrada – vajarski rad „Krila“ Igora Grubića.

Svečana dodela nagrade je 18. marta 2014. u Beogradu.

Ovom nagradom se nastavlja  podrška  aktivističkoj praksi, koju je Jelena Šantić hrabro i prkosno realizovala tokom ’90-tih godina.

Od 2006. godine  nagrada se dodeljuje umetničkim i kulturnim inicijativama koje doprinose  borbi za slobodu izražavanja i građanska prava.

          Više informacija na adresi: http://www.grupa484.org.rs/fondacija-jelena-šantić
          Kontakt telefon za informacije 011/ 26 60 972.

Fondacija „Jelena Šantić“

Podeli ovo