Конкурс за асистенте у настави Српског као нематерњег језика у основним школама у Бујановцу и Прешеву

Група 484 објављује конкурс за пријем у радни однос шест (6) асистената у настави српског језика и књижевности као нематерњег језика за рад у одабраним основним школама у Бујановцу и Прешеву[1], за период од десет (10) месеци у школској 2018/19 према пројекту под називом „Ангажовање и праћење рада асистената наставника српског као нематерњег језика у основним школама у Бујановцу и Прешеву” који финансијски подржава Европска унија преко програма ЕУ ПРО који спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

Општи услови:
1. Држављанство Републике Србије
2. Завршене студије (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) за наставника српског језика и књижевности по пропису који уређује високо образовање
3. Развијене комуникацијске вештине и вештине презентације
4. Спремност на живот и рад у мултиетничкој средини

Потребна документација:
1. Попуњен образац за пријаву на конкурс
2. Доказ о завршеном факултету из области студија српског језика (скенирана диплома или оверена копија диплома)
3. Мотивационо писмо (максимум једна страна)

Рок за пријаву је 2. 9. 2018. године.
Са кандидатима ће бити обављен интервју од 5-7. септембра 2018. године о чему ће селектовани кандидати бити благовремено обавештени.

Контакт особа: Гордана Ђурашевић, координаторка пројекта; тел. 011/2660-972

За више информација преузмите текст КОНКУРСА и ЈАВНОГ ПОЗИВА.

За пријаву преузмите ОБРАЗАЦ.

EU-PRO-Logotypes-2

[1] ОШ „Мухарем Кадриу“, Велики Трновац, Бујановац, ОШ „Наим Фрашери“, Бујановац, ОШ „Ибрахим Кељменди“, Прешево и ОШ „Сељами Халаци“, Ораовица, Прешево.

Podeli ovo