Međunarodna istraživačka radionica o migracijama iz BiH

Naučno-istraživački rad pod naslovom “Institucionalni okvir kao podrška migracijama: Radne migracije između BiH i Srbije” predstavile su Tanja Pavlov, direktorka Centra za migracijeGrupe 484 i istraživačica u oblasti migracija Jelena Predojević-Despić, istraživačica-saradnica sa Instituta društvenih nauka u Beogradu.

Beograd, 14.septembar – U prostorijama Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu, 10. i 11. septembra održana je međunarodna istraživačka radionica o migracijama iz BiH. Radionicu su organizovali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Instrument za tehničku pomoć i razmjenu informacija Evropske komisije (TAIEX) uz podršku Švajcarske kancelarije za saradnju (SDC) i u partnerstvu sa Institutom za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Organizovana s ciljem razmene rezultata postojećih istraživanja o migrantima i dijaspori iz BiH, uspostavljanja saradnje među istraživačima, kao i podrške istraživanja o migracijama u BiH, radionica je okupila više od 70 učesnika iz Norveške, Švedske, Švajcarske, Austrije, Australije, Nemačke, Slovenije, Francuske, Srbije, Hrvatske i BiH. Radionici su prisustvovali predstavnici institucija u BiH iz oblasti migracija, statistike, nauke i obrazovanja, predstavnici akademskog sektora u BiH, međunarodnih organizacija, nevladinog i privatnog sektora.

Istraživači su na radionici izložili radove koji su analizirali različite aspekte migracija u BiH. Ovom prilikom predstavljen je i naučno-istraživački rad pod naslovom “Institucionalni okvir kao podrška migracijama: Radne migracije između BiH i Srbije”, čiji su autori dr Tanja Pavlov i Vladimir Petronijević iz Grupe 484 i Jelena Predojević-Despić. Rad su predstavile dr Tanja Pavlov, direktorka Centra za migracije Grupe 484 i istraživačica u oblasti migracija Jelena Predojević-Despić, istraživačica-saradnica sa Instituta društvenih nauka u Beogradu.

Cilj rada bio je da istraži postojeće voljne migracione tokove između BiH i Srbije i mogućnosti razvoja institucionalnog okvira koji bi omogućio da se na što bolji način iskoristi razvojni potencijal ovih oblika migracija. U radu je ukazano na trendove i karakteristike voljnih migracionih tokova iz BiH u Republiku Srbiju u periodu 2005-2011, kaoiglavneproblemeiizazove u praćenjuovihpojava, a analiziran je ipravniokvirkojireguliševoljnemigracije. Na kraju, u radusupredstavljenimogućinačinikako da se podrži ova vrsta migracija, a na dobrobit svih aktera u migracionom procesu – migranata i njihovih porodica, zemalja porekla i destinacije.  

Više o istraživačkoj radionici: http://www.mhrr.gov.ba/iseljenistvo/aktuelnosti/?id=3127

U prilogu možete da preuzmete abstrakt rada.

Podeli ovo