Nacionalni okrugli sto, 30. avgusta u Beogradu

Ka evropeizaciji Srbije – monitoring uspostavljеnih politika i praksi u oblastima azila i readmisije u Republici Srbiji

U organizaciji Grupe 484, u četvrtak 30. avgusta 2012. sa početkom u 10: 30 časova u Hotelu Palace u Beogradu, biće održan nacionalni okrugli sto pod nazivom „Ka evropeizaciji Srbije – monitoring uspostavljеnih politika i praksi u oblastima azila i readmisije u Republici Srbiji”. Okrugli sto predstavlja deo aktivnosti istoimenog projekta Grupe 484, podržanog od Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Tokom panel diskusija biće reči o mogućnostima za unapređenje politika i praksi koje se sprovode u oblastima azila i reintegracije povratnika po sporazumima o readmisiji, u skladu sa standardima EU i shodno obavezama koje za Republiku Srbiju proizilaze iz procesa pristupanja EU. Takođe, govoriće se i o mehanizmima koordinacije između činilaca vlasti i drugih relevantnih aktera na međunarodnom, nacionalnom i lokalnom nivou, uključujući i civilno društvo, te o problemima sa kojima se susreću povratnici po sporazumima o readmisiji i tražioci azila u Srbiji u ostvarivanju svojih prava.

Podeli ovo