Nacionalni okrugli sto „Između obrazovanja i kulture: 45 minuta za alternativu“

Dana 24. januara 2014. godine u galeriji Artget (Kulturni centar Beograda) je održan Nacionalni okrugli sto „Između obrazovanja i kulture: 45 minuta za alternativu“ koji su organizovali Dah Teatar i Grupa 484 u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda.

Cilj organizatora je bio da prikaže umetničke i kulturne inicijative koje su usmerene na obrazovanje mladih ljudi i zagovara da kulturne i umetničke inicijative koje deluju u zoni ljudskih prava i brige za najosetljivije  članove društvene zajednice budu prepoznate u svom obrazovnom kapacitetu i dobiju širu mogućnost rada u školama.

U uvodnom panelu Nacionalnog okruglog stola su učestvovali Dimitrije Tadić (Savetnik/koordinator za savremenu vizuelnu umetnost i multimedije, Ministarstvo kulture i informisanja), Ivana Ćirković (Direktorka, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS), Katarina Živanović (bivša Sekretarka, Sekretarijat za kulturu Grada Beograda).

Na panelu Ljudska prava, tranzicija i kulturne prakse…Šta da se radi?, Dejan Ilić (izdavačka kuća „Fabrika knjiga“ i Časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja „Reč“) izlagao je o ulozi kulture i obrazovanja u socijalizaciji mladih ljudi, promociji društveno poželjnog i prihvatljivog vrednosnog sistema, i legitimizacijskoj funkciji kulture. Pozicionirajući izlaganje u kontekst tranzicionog društva, Dejan Ilić je naglasio potrebu postizanja novog konsenzusa o poželjnom društvenom sistemu koji će se zasnivati na poštovanju univerzalnih moralnih principa.

U okviru druge konferencijske teme Zašto je za demokratiju važna književnost?, predstavljeno je peto kolo književne edicije Mala kutija i šesti broj Časopisa za književnost u školi „TekstUra“ (Izdavač: Grupa 484). O razlozima pokretanja edicije Mala kutija i Časopisa „TekstUra“, potrebi reforme školske lektire i zalaganja za razumevanje književnosti u školama i kao načina da se kod mladih ljudi razvija osetljivost za druge i drugačije, govorili su Nenad Veličković (pisac iz Sarajeva i urednik časopisa „Tekstura“), Ružica Marjanović (glavna urednica časopisa „Tekstura“ i edicije Mala kutija), Dobrosav Bob Živković (ilustrator) i Tijana Spasić (voditeljka književnog programa, Kulturni centar Grad).

Na panelu Obrazovni kapaciteti kulturnih inicijativa i umetničkih praksi: primeri dobre prakse, zainteresovanoj publici su se predstavile obrazovne i umetničke inicijative koje se svojim kvalitetnim programom za mlade kandiduju za uvrštavanje u školske i vanškolske aktivnosti. To su Pokret za bolji položaj kulture za decu i mlade „URA KULTURA!“, Filmski festival „Slobodna zona“, Magazin za pravednije obrazovanje „Školegijum“ (Bosna i Hercegovina). Takođe, umetničke, kulturne i obrazovne inicijative koje su podržane kroz projekat „Za kulturu u Srbiji – FOCUS“ su se predstavile u nastavku Nacionalnog okruglog stola: Atelje Atelijer, Dramska trupa „Joj, evo ih ovi“ (Novi Pazar), Asocijacija mladih, Alternativni centar za devojke (Kruševac), Užička književna republika (Užice) i Centar za savremenu umetnost Jugoistočne Srbije – Presek (Vranje).    

U publici su pored predstavnika umetničkih inicijativa, kulturnih i obrazovnih ustanova i inicijativa bili, u velikom broju, srednjoškolci iz Užica, Kruševca, Vranja, Novog Pazara i Beograda.

U večernjim časovima je održan završni događaj: književni performans Davida Albaharija i umetničkog kolektiva Škart „Pisac je pečat“, u Galeriji Podroom (Kulturni centar Beograda). Njima su se pridružili pesnice i pesnici okupljeni oko umetničke inicijative „Pesničenje“ i umetnički kolektiv „Karkatag“.
Nacionalni okrugli sto „Između obrazovanja i kulture: 45 minuta za alternativu“ je organizovan u okviru projekta „Za kulturu u Srbiji – FOCUS“ koji podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Vlada Republike Srbije – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.

Zaključke i preporuke možete preuzeti ovde.   

Podeli ovo