Sve vesti

Završen niz treninga pod nazivom „Novine u pružanju socijalnih usluga i uloga lokalne samouprave u odnosu na novi Zakon o socijalnoj zaštiti“U hotelu “Tami”...