Sve vesti

Na Paliću, 21. i 22. juna 2012, Grupa 484, Beogradski centar za bezbednosnu politiku i Beogradski centar za ljudska prava organizovali su dvodnvni skup...
Održana obuka „Novine u pružanju socijalnih usluga i uloga lokalne samouprave u odnosu na novi Zakon o socijalnoj zaštiti“
Završen niz treninga pod nazivom „Novine u pružanju socijalnih usluga i uloga lokalne samouprave u odnosu na novi Zakon o socijalnoj zaštiti“U hotelu “Tami”...