Sve vesti

Ove godine ponovo je oživljena naša škola za studente i studentkinje društvenih nauka, s kojom smo počeli još 2004, a koja je opstala uz...
Zajedno sa Makedonskim udruženjem mladih pravnika i Holandskim savetom za izbeglice, u ponedeljak, 30. januara, u hotelu Zira u Beogradu, organizovali smo konferenciju “Na...
Grupa 484 sprovodi projekat “Solidarne mreže: ostvarivanje zajedničkih napora za zaštitu izbeglica i migranata” u saradnji  sa Ambasadom Kraljevine Norveške u Beogradu. Kroz ovaj...
Proteklih meseci, u okviru rada u Centru za azil u Bogovađi, organizovali smo radionice ručnog rada za žene i tinejdžerke koje su smeštene u Centru. Na...
Pred Novu godinu, Deda Mraz je posetio Centar za azil u Bogovađi i rešio da obraduje svu decu novogodišnjim paketićima. Osim Deda Mraza, na proslavu...
Đacima Osnovne škole „Mile Dubljić“ u Bogovađi predstavili smo ko su deca migranti, koji borave u obližnjem Centru za azil. Malo smo se poigrali...
Od oktobra u Centru za azil u Bogovađi svakodnevno imamo aktivnosti sa decom koja su tu smeštena, a često i sa njihovim mamama, bakama...
U novembru smo organizovali dvodnevni trening “Zbrinjavanje dece migranata bez pratnje i razdvojene dece u hraniteljske porodice i uloga staratelja” za predstavnike socijalne zaštite....
Grupa 484 započela je program pružanja psihosocijalne podrške deci, ženama i roditeljima migrantima smeštenim u Centru za azil u Bogovađi. Svrha programa je da,...
Nakon pet organizovanih jednodnevnih seminara za studente društvenih i humanističkih nauka, na kojima se diskutovalo o literaturi iz oblasti obrazovanja i kritičke pedagogije, kao...