Održan prvi trening za lokalne istraživačke timove

U okviru projekta Inicijativa za praćenje socijalne politike Građanske inicijative su, u partnerstvu sa Grupom 484,10. i 11.oktobra u Vrnjačkoj Banji organizovale trening za lokalne istraživačke timove u okviru priprema za istraživanje socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima (SSZU). U okviru projekta Inicijativa za praćenje socijalne politike Građanske inicijative su, u partnerstvu sa Grupom 484,10. i 11.oktobra u Vrnjačkoj Banji organizovale trening za lokalne istraživačke timove u okviru priprema za istraživanje socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima (SSZU). 

Trening je bio namenjen predstavnicima/cama Novosadskog humanitarnog centra, Inicijative za razvoj iz saradnju, Građanske akcije Lingva, UG Sunce i UG Nexus koji će u opštinama/gradovima Ruma, Sremska Mitrovica, Veliki Mokri Lug, Kraljevo, Kragujevac i Vranje tokom okrobra i novembra sporvoditi istraživanje.

Ciljevi treninga bili su: povećati informisanost o učešću građana u kreiranju lokalne politike socijalne zaštite; razmeniti znanja i iskustva o regulisanju socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima; steći sveobuhvatnu sliku o metodološkom  okviru planiranog istraživanja SSZU i unaprediti znanja i veštine bitne za primenu  planiranih instrumenata analize na lokalnom nivou.

Trening su vodili koordinatorka projekta, Radojka Pavlović i eksperti Grupe 484 Danica Ćirić i Siniša Volarević. Teme koji u obrađene tokom treninga bile su učešće građana u kreiranju i praćenju javnih politika, koncept SSZU, metodološki okviri za sprovođenje istraživanja, osnove kreiranja instrumenata istraživanja. 

Ovaj događaj pružio je učesnicima/cama priliku da predstave iskustva SSZU iz svojih zajednica. Kroz timski rad učesnici/ce su radili na mapiranju ključnih lokalnih aktera sa kojima će voditi intervije kao instrument prikupljanja podataka za istrživanje, definisanju  smernica za kreiranje pitanja i liste tema koje će tokom intervujisanja biti obrađene.

Ovaj trening kao i istraživanje koje sledi samo su neke od aktivnosti projekta Inicijativa za praćenje socijalne politike koje Građanske inicijative realizuju u partnersvu sa koalicijom Kontakt organizacija civilnog društva uz finansijsku podršku Norveške Ambasade. Projekat ima za cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj održivog mehanizma za praćenje sprovođenja socijalne politike, definisane novim Zakonom o socijalnoj zaštiti, s naglaskom na potrebe i prava sedam marginalozovanih grupa u Srbiji.

Ovde možete pročitati više informacija o KOCD koaliciji i njenim članicama.

Podeli ovo