Okrugli stolovi “Podrška maloletnim migrantima bez pratnje“

U Beogradu 10. maja 2016. godine započeta je serija okruglih stolova “Podrška maloletnim migrantima bez pratnje“ sa ciljem da se okupe predstavnici javnog sektora, međunarodnih i domaćih organizacija kako bi razmenili iskustva i unapredili saradnju u zbrinjavanju i zaštiti maloletnih migranata bez pratnje. Skup je realizovan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Grupom 484.

Na okruglom stolu učesnici su imali prilike da razgovaraju o ljudskim i infrastrukturnim resursima, da ocene saradnju sa akterima koji učestvuju u zaštiti maloletnih migranata bez pratnje kao i da istaknu probleme sa kojima se susreću u svakodnevnom radu sa ovom osetljivom grupom.

Tokom diskusije zaključeno je da treba nastaviti sa obukama profesionalaca uključenih u sistem zaštite, posebno u domenu zaštite najranjivijih (žrtava trgovine ljudima, nasilja u porodici, traumatizovane dece i sl.), da treba unaprediti koordinaciju kako bi se postigao što veći efekat zaštite i dalje raditi na poboljšanju infrastrukture. Takođe je napomenuto da organizacije civilnog društva, u saradnji sa  relevantnim državnim akterima, mogu biti nosioci velikog broja aktivnosti u institucijama a koje bi trebalo da odgovore na potrebe dece u migracijama različitog uzrasta.

U nameri da okupimo što veći broj relevantnih aktera, okrugli stolovi će biti održani u Nišu, Subotici i još jednom u Beogradu.

image-351421e64b477f0d8d8ee978a57204c3b4278df53744cb1593e52cdd74712916-V

04 ulazak zvanica

Podeli ovo