Sve vesti

U Beogradu, 26. sеptеmbrа 2014.gоdinе u hоtеlu Меtrоpоl Palace održana je konferencija pod nazivom „Sistem azila i migracije: dve priče“. Оvај skup bio je...
U Beogradu je 4.-5. septembra 2014.godine organizovan konsultativni sastanak “Migracije i pravo na azil” koji je okupio predstavnike оrgаnizаciјa civilnоg društvа, međunarodnih organizacija, držаvnih...
Dana 24. januara 2014. godine u galeriji Artget (Kulturni centar Beograda) je održan Nacionalni okrugli sto „Između obrazovanja i kulture: 45 minuta za alternativu“...
PROJEKAT: Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiji (II ciklus); Naše nove komšije – jačanje kapaciteta      za razumevanje kulturne različitosti CILJEVI:...
Institut za filozofiju i društvenu teoriju, u saradnji sa Zrenjaninskom gimnazijom i Grupom 484, organizovao je Međunarodnu konferenciju “Čemu još obrazovanje?” u Kovačici, od...
U četvrtak 22. maja, na Fakultetu političkih nauka održan je seminar za studente socijalnog rada i socijalne politike koji su na praksi u Grupi...
Republički zavod za statistiku, Grupa za razvojnu inicijativu SeConS i Grupa 484 su realizovali projekat „Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća“ koji je finansirala Evropska unija....
Grupa 484 se pridružuje Inicijativi za povlačenje izmena i dopuna pravosudnih zakona koji su po hitnom postupku, bez javne rasprave i bez konsultacija stručne...
U utorak, 29. aprila 2014.godine u okviru prakse koju za studente četvrte godine, smera socijalni rad i socijalna politika Fakulteta političkih nauka, organizuje...
U Subotici je 16. aprila 2014. godine, od 11.30 do 15.30 časova, sprovedena akcija Neme karte, posvećena iregularnim migrantima i tražiocima azila u Srbiji,...