Prava raseljenih lica sa Kosova na konferenciji OEBS-a „Ljudska dimenzija”

Vladimir PetronijevićNajveći evropski godišnji skup posvećen pitanjima ljudskih prava i demokratije (Human Dimension Implementation Meeting) Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) održava se od 24. septembra do 5. oktobra 2012. u Varšavi. Ovaj skup je i platforma za diskusije, oblikovanje preporuka i razmenu dobrih praksi među državama članicama i predstavnicima civilnog društva i međunarodnih organizacija.

Izvršni direktor Grupe 484 Vladimir Petronijević govorio je 25. septembra o pitanjima zaštite prava interno raseljnih lica sa Kosova i Metohije u okviru radne sesije Humanitarna pitanja i druge obaveze. Tom prilikom je ukratko predstavio dokument sa zaključcima i preporukama za poboljšanje položaja interno raseljenih lica i na Kosovu i u mestima raseljenja u centralnoj Srbiji. Dokument koji je podeljen učesnicima konferencije plod je aktivnosti regionalne mreže organizacija civilnog društva, koje su dugi niz godina angažovane na zaštiti i razvoju ljudskih prava prisilnih migranata u regionu Zapadnog Balkana.

Zajednički dokument podržale su sledeće organizacije:

  1. Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti (Srbija)
  2. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava (Hrvatska)
  3. Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć (Hrvatska)
  4. Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (Srbija)
  5. Grupa 484 (Srbija)
  6. Inicijativa za razvoj i saradnju (Srbija)
  7. Pravni centar (Crna Gora)
  8. Praksis (Srbija)
  9. Srpski demokratski forum (Bosna i Hercegovina)
  10. Vaša prava BiH (Bosna i Hercegovina)

Dokument u elektronskoj formi i obraćanje Vladimira Petronijevića možete preuzeti u prilogu.

Podeli ovo