Pristup fondovima EU za Rome – okrugli sto u Kragujevcu

kragujevacKragujevac, 3. april 2012 – U okviru druge faze projekta „Pristup fondovima Evropske unije za Rome“, u svečanoj Sali skupštine Grada Kragujevca održan je okrugli sto, sa ciljem da se predstavnicima lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva koje se bave ovom oblašću predstave dosadašnji rezultati i predstojeće aktivnosti.

Željko Vujković iz Evropskog pokreta u Srbiji, Vesna Dimitrijević, načelnica odeljenja za socijanu zaštitu, Zoran Pavlović iz kancelarije za romska pitnaja, i Božidar Nikolić, jedan od mentora na projektu, upoznali su učesnike okruglih stolova sa rezultatima obuke održane u okviru projekta krajem februara, i najavili uspostavljanje mentorskog tima koji će raditi na daljim aktivnostima. Osim toga, na okruglim stolovima je bilo reči o samoj ulozi mentorskog tima, raspoloživim izvorima finansiranja projekata usmerenih na poboljšanje društvenog položaja Roma, ali i aktuelnom položaju romskih zajednica i organizacija u ovim lokalnim sredinama.

Podeli ovo