Pristup fondovima EU za Rome – okrugli stolovi u Nišu i Vranju

Niš, VranjeNiš, Vranje,10. i 11. april 2012 – U okviru druge faze projekta „Pristup fondovima Evropske unije za Rome“, održani su okrugli stolovi u Nišu i Vranju, sa ciljem da se predstavnicima lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva koje se bave ovom oblašću predstave dosadašnji rezultati i predstojeće aktivnosti.

U okviru oba okrugla stola održane su i radionice u kojima su učestvovali predstavnici lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva. Cilj radionice je bio da učesnici, kao potencijalni korisnici raspoloživih fondova, zajedno sa mentorskim timom sagledaju potrebe romske zajednice u svojim sredinama i identifikuju prioritetne oblasti i teme za pisanje projekata.

Projekat „Pristup fondovima EU za Rome” u okviru programa Fondacija otvorenog društva iz Budimpešte zajednički realizuju Grupa 484, Evropski pokret u Srbiji i Romski centar za razvoj demokratije.

Podeli ovo