Pristup Fondovima EU za Rome

KONFERENCIJA ZA NOVINARE I OKRUGLI STO U NOVOM SADU O PRISTUPU FONDOVIMA EVROPSKE UNIJE ZA ROME

konferencijaNovi Sad, 14. marta – U okviru projekta „Pristup fondovima Evropske unije za Rome“ u Media Centru Vojvodine u Novom Sadu održana je konferencija za novinare, kao i okrugli sto povodom druge faze projekta sa ciljem da se predstavnicima medija, lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva koje se bave ovom oblašću predstave dosadašnji rezultati i predstojeće aktivnosti.

Koordinator projekta Danilo Rakić, predstavio je ciljeve projekta i rezultate prve obuke održane krajem februara u Beogradu koja je obuhvatila sve bitne aspekte uspešnog sprovođenja politika inkluzije Roma – evropske politike u kontekstu pitanja Roma, raspoloživa sredstva iz pretpristupnih fondova EU za ovu svrhu, kao i oblasti upravljanja projektima i strateškog planiranja.

konferencijaMiroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova upoznao je prisutne sa projektima zapošljavanja Roma koje je pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Izvršnog veća AP Vojvodine, u saradnji sa Kancelarijom za inkluziju Roma i Nacionalnom službom za zapošljavanje, sproveo od početka Dekade Roma na teritoriji pokrajine.

Dr Smiljana Rajčević iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine predstavila je aktivnosti i projekte Insitituta koje se odnose na uključenost Roma u zdravstvu, a direktor Kancelarije za inkluziju Roma, Duško Jovanović, ukazao je na aktivnosti i projekte ove Kancelarije u oblastima u kojima se do sada najviše, odnosno najmanje uradilo.

Ljiljana Josić, mentorka na projektu “Pristup fondovima EU za Rome” predstavila je ulogu mentora i mentorskog tima koji je uspostavljen na projektu posle čega su predstavnici medija imali priliku da postave pitanja govornicima. 

U okviru okruglog stola koji je usledio održana je i radionica u kojoj je učestvovalo 40 prisutnih predstavnika lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva.

Projekat “Pristup fondovima EU za Rome” u okviru programa Fondacija otvorenog društva iz Budimpešte zajednički realizuju Grupa 484, Evropski pokret u Srbijii i Romski centar za razvoj demokratije.

Podeli ovo