Projekcija filma Želimira Žilnika „Destinacija Serbistan“ u Ustanovi za kulturu opštine Sjenica

Filmski festival „Slobodna zona“, Forum za lokalnu i regionalnu saradnju – FLORES i Grupa 484 organizovali su projekciju filma Želimira Žilnika „Destinacija Serbistan“, u okviru Turneje „Slobodne zone“, u ponedeljak (15. juna) u bioskopskoj sali Ustanove za kulturu opštine Sjenica. 

Građani Sjenice, među kojima je bilo i tridesetak tražilaca azila koji su smešteni u centru za azilante u Sjenici, gledali su doku-dramu o životu tražilaca azila i migranata u Srbiji i potrebi poštovanja prava migranata i tražilaca azila. Film „Destinacija Serbistan“ je proglašen je na 62. Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma za najbolji dugometražni dokumentarni film u domaćoj selekciji.

Nakon projekcije filma održana je tribina u organizaciji Grupe 484 i festivala “Slobodna zona”. Na tribini su govorili autor filma Želimir Žilnik i Vladimir Petronijević, izvršni direktor Grupe 484, dok je razgovor moderirao Ivan Milenković, filozof, a domaćin tribine i skupa bio je Sedat Vrcić, FLORES. Nakon izlaganja diskutanata i autora filma, otvorila se diskusija o položaju azilanata i odnosu domicilnog stanovništva prema ovoj grupaciji, koja je trajala oko 45 minuta. Na tribini se govorilo o globalnoj i evropskoj situaciji u kojoj se nalaze migranti i tražioci azila. Razgovaralo se i o potrebi izgradnje funkcionalnog sistema azila u Srbiji. Autor filma govorio je o razlozima nastanka filma, a takođe, napravio je važnu paralelu između tražilaca azila iz afričkih i bliskoistočnih zemalja koji dolaze ili prolaze kroz Srbiju na svom putu ka željenoj destinaciji i normalnom životu, i dela stanovništva Srbije i bivše Jugoslavije koji je imao nesreću da prođe kroz proces traženja azila i iskusi izbeglištvo. Na ovo iskustvo i paralelu je želeo da ukaže autor i muzikom koja prati putovanje glavnih protagonista filma, a pre svega popularnom folk pesmom sa ovih prostora, „O moj brate u tuđini“, koja nas podseća na sve one koji su zarad potrebe da spasu sopstveni život ili želje za boljim životom, prinudno ili dobrovoljno postali migranti inapustili ove prostore.

Projekcije filmova sa migrantskom tematikom i filmova koji tematizuju društveno-politički kontekst u zemljama iz kojih dolaze migranti i tražioci azila, organizuju zajedno Filmski festival „Slobodna zona“ i Grupa 484 u Loznici, Mladenovcu, Sjenici, Vranju i ubotici.

Projekat: Naše nove komšije – unapređenje migracionih politika u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana; PROACTION – Zaštita od diskriminacije tražilaca azila i dece bez pratnje u migracijama
Cilj: Izgradnja poverenja i senzibilizacija lokalne zajednice za razumevanje situacije u kojoj se nalaze tražioci azila i migranti; Ojačati podršku domaćih OCD-a tražiocima azila i deci bez pratnje u migracijama izgradnjom njihovih kapaciteta za prevenciju i zaštitu od diskriminacije i kršenja ljudskih prava i kroz umrežavanje sa nacionalnim i lokalnim institucijama.
Realizatori: Grupa 484 (Obrazovni program „Mi i oni drugi“ i Centar za migracije)
Podrška: Fondacija za otvoreno društvo Srbija, Delegacija Evropske unije u Srbiji, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS  

Podeli ovo