Sve vesti

Projekat nastoji da podstakne dijalog u regionu, umrežavanje i građenje kapaciteta lokalnih, regionalnih i međunarodnih organizacija civilnog društva. Cilj projekta je da doprinose uspostavlјanju...
Ovaj projekat doprinosi stvaranju koherentne regionalne zapadno-balkanske migracijske politike, koja će omogućiti koordinisan i efektivan odgovor na zajedničke migracijske izazove, a u skladu sa...
Projekat se bavi uvođenjem teme migracijskih izazova u Zapadnom Balkanu u sveobuhvatnu diskusiju pred širokim krugom ključnih evropskih aktera u oblasti migracione politike, uključujući...
Projekat se bavi unapređenjem politika migracija i azila u Srbiji ka potpunoj usklađenosti sa standardima EU i uključivanju Srbije u agendu migracione politike EU...
Ovaj projekat doprinosi izgradnji koordiniranog i efikasnog odgovora na osnovne potrebe zaštite izbeglica i migranata u Srbiji i Makedoniji. Cilj projekta: Opšti cilj projekta...
Projekat se bavi unapređenjem veština kulturnih i obrazovnih radnika, studenata humanističkih i društvenih nauka, ali i jačanjem OCD-a na lokalnom nivou, kako bi u...
Projekat se bavi sprovođenjem istraživanja koje će omogućiti prikupljanje i analizu podataka o stavovima i mišljenjima građana, ali i samih migranata, na području četiri...
Projekat se bavi jačanjem kontrole funkcije parlamenta u primeni propisa iz oblasti migracija i azila. Cilj projekta je jačanje zaštite položaja migranata i izbeglica...
Projekat se bavi doprinosom razvoju interkulturalnosti, kako u školskom okruženju, tako i u svakodnevnom zajedničkom životu dece i odraslih u Bujanovcu, kako bi se unapredila...
Projekat se bavi promocijom efikasnog sistema upravljanja migracijama koji je u potpunosti usklađen sa međunarodnim standardima i fokusiran na pristup pravima najranjivih kategorija migranata....