Sve vesti

Ovaj projekat doprinosi izgradnji koordiniranog i efikasnog odgovora na osnovne potrebe zaštite izbeglica i migranata u Srbiji i Makedoniji. Cilj projekta: Opšti cilj projekta...
Projekat se bavi unapređenjem veština kulturnih i obrazovnih radnika, studenata humanističkih i društvenih nauka, ali i jačanjem OCD-a na lokalnom nivou, kako bi u...
Projekat se bavi sprovođenjem istraživanja koje će omogućiti prikupljanje i analizu podataka o stavovima i mišljenjima građana, ali i samih migranata, na području četiri...
Projekat se bavi jačanjem kontrole funkcije parlamenta u primeni propisa iz oblasti migracija i azila. Cilj projekta je jačanje zaštite položaja migranata i izbeglica...
Projekat se bavi doprinosom razvoju interkulturalnosti, kako u školskom okruženju, tako i u svakodnevnom zajedničkom životu dece i odraslih u Bujanovcu, kako bi se unapredila...
Projekat se bavi promocijom efikasnog sistema upravljanja migracijama koji je u potpunosti usklađen sa međunarodnim standardima i fokusiran na pristup pravima najranjivih kategorija migranata....
Projekat se bavi poboljšanjem psihosocijаlne dobrobiti izbeglica i migranata u Centru za azil u Bogovađi. Cilj projekta: Osnovni cilj projekta je psihosocijalna dobrobit izbegličke...
Opšti cilj projekta je da se podrži razvoj i održivost postojećeg sektora socijalnih preduzeća. Socijalna preduzeća teško pronalaze neophodnu podršku, a mogući razvoj socijalnog...
Opšti cilj projekta je da se prouče kompleksne veze prisilnih migracija (izbeglištva), iskustva nasilja u interetničkim ratnim sukobima i mentalnog zdravlja žena koje su...
Prојеkаt imа zа cilј dа pоdrži “prЕUgоvоr“ kоаliciјu u proširenju svojih kаpаcitеtа i rеsursа, kako bi uticala na donosioce odluka i izazvala značajan doprinos...