Agenda migracione politike – prioritet u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji

Projekat se bavi unapređenjem politika migracija i azila u Srbiji ka potpunoj usklađenosti sa standardima EU i uključivanju Srbije u agendu migracione politike EU i debate o trenutnim migracionim izazovima i izmenama politike EU.

Cilj projekta je unapređenje lokalnih institucionalnih i kapaciteta OCD u pogledu pružanja efektivnog pristupa pravima migrantima, tražiocima azila i korisnicima međunarodne zaštite u skladu sa izmenjenim nacionalnim zakonodavstvom i pravnim okvirom EU, kao i unapređenje reformi nacionalnih politika u oblasti migracija i azila.

Aktivnosti:

1) Izrada vodiča o implementaciji novih propisa u oblasti migracija na lokalnom nivou;

2) Organizovanje lokalnih diskusionih raadionica u vezi sa implementacijom novih propisa u oblasti migracija i razvoja politika;

3) Monitoring i analiza razvoja nacionalnih migracionih politika u okviru pristupanja Srbije EU.

Ciljne grupe: lokalni akteri, nadležni državni službenici u nekim od ključnih institucija sistema migracija i azila, razni stručnjaci, zvaničnici EU i predstavnici država članica EU, nacionalni mediji, građani i lokalne zajednice.

Period implementacije: 11. februar 2018. godine, 12 meseci.

Geografsko područje: Beograd i centralna Srbija, Vojvodina, istočna Srbija, jugo-istočna Srbija, zapadna i jugo-zapadna Srbija.

Partneri: /            

Donator: BTD

Podeli ovo