Balkanski savet za izbeglice i migracije: stvaranje puta ka zajedničkoj migracijskoj politici Zapadnog Balkana

Ovaj projekat doprinosi stvaranju koherentne regionalne zapadno-balkanske migracijske politike, koja će omogućiti koordinisan i efektivan odgovor na zajedničke migracijske izazove, a u skladu sa pravom EU i međunarodnim standardima ljudskih prava.

Ciljevi projekta su promocija kreiranja politike na regionalnom nivou na osnovu pouzdanih i sveobuhvatnih podataka, temeljne analize politika, stalne razmene informacija i dobro informisanih diskusija o politikama, kao i jačanje kapaciteta i izgradnje unutrašnje strukture Balkanskog saveta za izbeglice i migracije.

Aktivnosti:

1) Sprovođenje godišnjih istraživanja i analiza o javnim politikama u oblasti migracija, kao i izrada dokumenata javne politike o migracijskim trendovima, izazovima i razvoju u zemljama Zapadnog Balkana,

2) Monitoring primene zakona i politika uz detaljnu analizu novouspostavljenih procedura i mera, naročito njihova implementacija tokom granične procedure,

3) Jačanje kapaciteta i izgradnja ekspertize članova Balkanskog saveta za izbeglice i migracije.

Ciljne grupe: državni službenici (uključujući i donosioce odluka) u zemljama Zapadnog Balkana, relevantne regionalne organizacije, inicijative i okvire saradnje, relevantne službenike u institucijama EU, organizacije civilnog društva (članice BRMC-a i druge organizacije iz Zapadnog Balkana sa dugogodišnjim iskustvom rada na pitanjima azila i migracija) i relevantne međunarodne agencije i organizacije.

Period realizacije: Novembar 2018. godine, 3 godine (36 meseci)

Geografsko područje: region Zapadnog Balkana: Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija, Albanija i Crna Gora.

Partneri: Beogradski centar za ljudska prava (BCLJP), Program građanskih prava Kosova (CRP/K), Makedonsko udruženje mladih pravnika (MYLA), Vaša prava Bosna i Hercegovina.

Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji.

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i usklađena je sa UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Podeli ovo