Indeks razvijenosti migracionih integracionih politika u regionu Zapadnog Balkana

Projekat se bavi istraživanjem razvijenosti migracionih integracionih politika u regionu Zapadnog Balkana prema metodologiji koju je razvila Grupa za migracione politike (Migration Policy Group). Ova metodologija se koristi u 33 zemlje – u zemljama Evropske Unije, u Norveškoj, Švajcarskoj, Kanadi i SAD. Prvi puta će se primeniti u zemljama Zapadnog Balkana. Indeks razvijenosti migracionih integracionih politika (na engleskom skraćeno MIPEX) utvrđuje se na osnovu procene sedam oblasti: mobilnost na tržištu rada, pristup državljanstvu, stalno nastanjenje, obrazovanje, antidiskriminaciona politika, pristup političkim pravima, spajanje porodice.  Na ovaj način moguće je pratiti razvoj migracionih integracionih politika u regionu i uticati na donosioce odluke da ih unaprede.

Cilјevi projekta:
(1) Mapirati postojeće migracione integracione politike u regionu Zapadnog Balkana
(2) Osnažiti predstavnike država Zapadnog Balkana da razvijaju, prate i unapređuju migracione integracione politike u skladu sa potrebama i pravima migranata
(3) Informisati javnost o značaju adekvatno razvijenih migracionih integracionih politika

Aktivnosti:
1. Dvodnevni trening za partnere za korišćenje MIPEX metodologije
2. Istraživanje migracionih integracionih politika
3. Pisanje izveštaja o migracionim integracionim politikama u navedenim zemljama
4. Regionalna konferencija o migracionim integracionim politikama

Cilјne grupe:
Donosioci odluka i kreatori politika, predstavnici civilnog društva, mediji, javnost, migranti

Period realizacije: 01. mart 2013 – 01. januar 2014.

Geografsko područje: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Srbija

Partneri: Vaša prava (BiH), Centar za mir Vukovar (Hrvatska), CRPRC Studiorum i Centar za istraživanja u javnim politikama – CRPM (Makedonija), Grupa za migracione politike (Migration Policy Group, Brisel)

Donator: Balkanski Fond za demokratiju

Podeli ovo