Književnost i umetnost u zagovaranju za manjinska prava – ALMA

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta je društvo gde se manjinska prava poštuju i gde se interetnički i interkulturni dijalog podstiče. Specifični cilj projekta su osnaženi, povezani i institucionalno podržani ključni akteri u lokalnim zajednicama za aktivnu promociju manjinskih kulturnih prava i interkulturnog dijaloga.

Aktivnosti:

  1. Izrada 5 kurikuluma i priručnika za interkulturalno obrazovanje kroz književnost
  2. Priprema i organizacija 5 seminara na temu promocije kultura manjina i interkulturalnog dijaloga kroz književnost
  3. Razvoj 5 lokalnih kampanja promocije kultura manjina i interkulturnog dijaloga kroz književnost
  4. Realizacija 5 lokalnih kampanja promocije kultura manjina i interkulturnog dijaloga kroz književnost
  5. Priprema i organizacija 5 okruglih stolova o promociji kultura manjina i interkulturnog dijaloga kroz književnost
  6. Organizacija nacionalne konferencije o interkulturalnom obrazovanju koja obuhvata i prezentaciju školskog časa književnosti u domenu interkulturalnog obrazovanja i izložbu rezultata projekta
  7. Monitoring i evaluacija: identifikacija oefekata interkulturalnog obrazovanja i naučene lekcije.

Očekivani rezultati: 

  1. 75 nastavnika i radnika u kulturi i 75 mladih naučilo da koristi instrumente za promociju interkulturalnog dijaloga i manjinskih kultura kroz  književnost;
  2. Minimum 12.000 građana je još svesnije značaja poštovanja kulturnih prava manjina i interkulturnog dijaloga;
  3. 100 lokalnih i 20 nacionalnih aktera odgovornih za zaštitu manjinskih prava prihvataju značaj uvođenja instrumenata i programa promocije interkulturalnog dijaloga i manjinskih kultura u formalno obrazovanje.

Vremenski period realizacije: 12 meseci (decembar 2010 – decembar 2011)

Geografsko područje: Srbija: Vranje, Kragujevac, Dimitrovgrad, Bela Crkva, Kikinda

Donatori: EU kroz instrument EIDHR, CCFD

Podeli ovo