Mediji između slobode i zavisnosti: uloga štampanih medija u procesu povratka izbeglica

Projekat se bavi istraživanjem novinskih tekstova koji se svojim sadržajem dotiču tema izbeglištva i raseljeništva i procesa povratka izbeglica i raseljenih lica u regionu Zapadnog Balkana. Kvantitativne i kvalitativne analize tekstova nastalih u periodu od 1995. do 2012. godine, i objavljenih u najčitanijim i najuticajnijim dnevnim novinama u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, nastoje otkriti na koji su se način mediji u ove dve zemlje bavili temama povratka izbeglica i raseljenih – u kojoj su meri štampani mediji olakšavali proces povratka, nepristrasnim i nezavisnim izveštavanjem, a koliko su svojim pisanjem direktno odražavali zvanične političke stavove i ciljeve političkih elita.

Ciljevi projekta:
(1) istražiti u kom obimu i na koji način su štampani mediji u Srbiji i BiH izveštavali o izbeglicama i raseljenim licima;
(2) utvrditi u kojoj su meri štampani mediji služili kao izvor objektivnih informacija koje su izbeglicama i raseljenim licima pomagale da donesu odluke o povratku (ili ostanku u mestima izbeglištva/raselejništva);
(3) utvrditi u kojoj su meri štampani mediji služili ostvarivanju ciljeva političkih elita u vezi sa povratkom izbeglica i/ili raseljenih lica.

Aktivnosti:
1. Kreiranje radne verzije metodoloških smernica za sprovođenje istraživanja
2. Probno istraživanje medijske dokumentacije, analiza sadržaja pronađenih novinskih tekstova i formulisanje preliminarnih zaključaka
3. Konsultacije o otvorenim metodološkim pitanjima (konsultacije sa eksternim konsultantom)
4. Uobličavanje konačne verzije metodoloških smernica
5. Istraživanje medijske dokumentacije (primarno istraživanje)
6. Kvantitativne i kvalitativne analize (pronađenih) relevantnih novinskih tekstova
7. Predstavljanje preliminarnih rezultata dva nacionalna istraživanja na regionalnoj konferenciji u Sarajevu
8. Uobličavanje konačnih nacionalnih izveštaja o rezultatima istraživanja
9. Razvoj metodološkog okvira za komparativnu analizu rezultata dva nacionalna istraživanja i kreiranje komparativne analize
10. Publikovanje i javno predstavljanje rezultata dva nacionalna istraživanja i komparativne analize

Ciljne grupe: Istraživači, novinari i donosioci odluka: akademske institucije, organizacije civilnog društva, mediji, državni organi i institucije, lokalne institucije i samouprave

Period realizacije: 1. jul 2012. – 30. jun 2013.

Geografsko područje: Bosna i Hercegovina i Srbija

Partneri: Fakultet političkih nauka (Sarajevo), Mediacentar (Sarajevo), Ebart medijski arhiv (Beograd)

Donator: Regionalni program podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji vodi Univerzitet u Friburgu, u okviru mandata Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) Saveznog ministarstva inostranih poslova

Podeli ovo